Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Persoonlijke geschiedenis en behoeftes in het zorgplan: hoe Inovum dat doet

Redactioneel - 21-04-2017

De bewoner kennen en diens levenskwaliteit centraal stellen; dat is moderne verpleeghuiszorg. Maar het traditionele zorgleefplan met zijn vier domeinen, helpt daar vaak niet bij, zo stellen velen vast. Zorgorganisaties zijn op zoek naar nieuwe oplossingen.

De Gooise zorginstelling Inovum ontwikkelde een hulpmiddel om de persoonlijke geschiedenis, gewoontes en voorkeuren van bewoners in kaart te brengen. En om samen te werken met familie en deze de mogelijkheid te bieden een rol te blijven spelen in het leven van hun naaste in het verpleeghuis.

Wie ben ik

Het resultaat is de ‘Wie ben ik’ vragenlijst, als leidraad voor het gesprek met familie over de persoon en de behoeften van de bewoner. ‘Over iemands levensbeschouwing bijvoorbeeld, en iemands levensgeschiedenis’, vertelt verzorgende Tonnie Steenmeijer. ‘Wat iemand wel of niet lekker vindt of per se wel of niet wil doen, op basis waarvan iemand zich thuis en veilig voelt, wat iemand belangrijk vindt op het gebied van privacy.’

Aan de vragenlijst werd ook een fotoboek toegevoegd. ‘Opgezet zoals de familie het zelf wil’, zegt beleidsmedewerker José van de Wijgert, ‘bedoeld om het gesprek compleet te maken.’

‘Wie ben ik’ is ontwikkeld samen met alle betrokkenen binnen Inovum: zorgmedewerkers, behandelaren, bewoners en familieleden. Samen bedachten ze de opzet en testten ze hem uit.

Mark van Doorn, wiens moeder sinds twee jaar in een woonzorgcentrum van Inovum woont; ‘Ik werd al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe vragenlijst en ik vond het fantastisch dat Inovum dit wilde doen. Het zit in kleine dingen als “Wanneer wilt u uit bed?” Inovum - Wie ben ik in het EPDJe bent niet meer bewoner 36 maar een individu met eigen wensen. Nu moet ik wel zeggen dat de verzorgenden binnen Inovum heel goed en betrokken zijn, maar ik denk toch dat ze mijn moeder op sommige punten beter hebben leren kennen. En de nieuwe aanpak is vooral heel waardevol voor stagiaires en invalhulpen. Ik heb ook als verbetervoorstel geopperd om juist voor hen de belangrijkste persoonsinformatie op één A4 samen te vatten. Als ze die kennen, hoeven ze een bewoner niet uit zijn vaste ritme te halen.’

De pilot is nu afgerond en Inovum is met ECD-leverancier Nedap in gesprek over de inbouw van “Wie ben ik?” in het Elektronisch Client Dossier (ECD). ‘Op termijn hopen wij dat de familie via het familieportaal rechtstreeks het ‘Wie ben ik’ verhaal in kan vullen en kan lezen’, zegt van de Wijgert.

Bron: Waardigheid en trots 

Toon alle gerelateerde artikelen