Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

'Verpleegkundigen moeten vaker dialect praten'

Bron: Nursing/Streektaalindezorg.nl - Ingezonden - 29-09-2010

Om verpleegkundigen en verzorgenden beter te informeren over het belang van streektaal, hebben de IJsselacademie (Kampen) en het Deltion College (Zwolle) een lesbrief én een website ontwikkeld in het Twents, speciaal voor zorgverleners in de regio. In deze lessenserie kunnen verpleegkundigen ervaren wat de meerwaarde is van streektaal. Behalve voor gediplomeerden is de cursus ook bedoeld voor studenten mbo-v en hbo-v.

Verpleegkundigen in Twente
Patiënten zouden over het algemeen positief reageren wanneer de verpleegkundigen in dialect tegen ze praten, zegt Nijhuis. 'Maar het gebeurt steeds minder.' Volgens Nijhuis, die onlangs de vijfde Internationale Streektaalconferentie organiseerde, moet er meer aandacht komen voor het belang van streektaal in de zorg: 'Het geneest niet, maar voelt wel beter. Je kunt er mensen mee op hun gemak stellen.' Streektaal kan volgens Nijhuis belangrijk zijn bij bijvoorbeeld patiënten met een neurologische aandoening. Zij vallen soms volledig terug op de moedertaal. In zo’n geval helpt het als de zorgverlener de streektaal verstaat. Maar ook bij een ingrijpende operatie is het prettig als de patiënt voorbereid kan worden in zijn moedertaal. Nijhuis: 'In het Nedersaksisch gebied bestaat een zekere schroom om de streektaal te gebruiken, vooral bij officiële instanties.' Uit eerder onderzoek (Als je plat kunt praten, moet je het niet laten door Josine Loeven, 2005) bleek dat de meeste patiënten graag streektaal spreken met verpleegkundigen en/of verzorgenden, maar niet zozeer met hun arts. Nijhuis: 'Daar speelt toch een zekere hiërarchie die de patiënt liever in stand houdt. Daarom spreekt hij met een arts liever Nederlands.'

Turken en Marokkanen
Volgens Nijhuis is er niet echt sprake van een taalbarrière. De meeste zorgverleners spreken wel een woordje dialect en er zijn steeds meer initiatieven om taalbarrièrres bij bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse patiënten weg te nemen. Volgens Nijhuis is het goed dat het onderwerp steeds vaker op de agenda staat.

Bron: Streektaalindezorg.nl
Door: redactie Nursing

Toon alle gerelateerde artikelen