Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Disclaimer

IDé besteedt veel aandacht aan de research en teksten voor deze site, en houdt zich daarbij aan de beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid. Ziet u op deze site onverhoopt toch fouten, dan stellen wij uw melding daarvan bijzonder op prijs.

Op alle door IDé geproduceerde teksten (Redactioneel), rust auteursrecht van Stichting IDé. Deze teksten mogen worden gekopieerd en verspreid, mits de bron daarbij wordt vermeld (www.innovatiekringdementie.nl) en wij er via de mail van in kennis worden gesteld ().

Voor afbeeldingen op de site gelden andere spelregels: met IDé.

Deel deze pagina