Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Over Zorg voor Vrijheid

Zorg voor Vrijheid; dat is mensen met dementie of een verstandelijke beperking helpen om niet alleen veilig te leven, maar ook zo vrij mogelijk. Dus bij alle vrijheidsbeperking je blijven afvragen: is dit wel nodig en zijn er geen andere oplossingen die meer vrijheid laten? Dat vraagt inzet van Hoofd, Hart en Handen.

In 2008 spraken de inspectie en de landelijke koepels af, om zich hier samen voor in te zetten. Hiervoor ondertekenden zij de intentieverklaring ‘Zorg voor vrijheid’

Nee, tenzij

Er komt een nieuwe wet die vrijheidsbeperking voor mensen met dementie e/o een verstandelijke beperking gaat regelen; de wet Zorg en dwang. De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat er zo weinig mogelijk vrijheidsbeperking moet worden toegepast. Vrijheidsbeperking moet een uiterste redmiddel zijn. Het hart van de wet is het ‘professioneel wegingskader’, dat samengevat het volgende inhoudt:

Vrijheidsbeperking? Nee tenzij:

  • het probleem heel goed is onderzocht;
  • er geen oplossing zonder vrijheidsbeperking is;
  • gekozen wordt voor de oplossing die voor de betrokkene het minst ingrijpend is;
  • deze oplossing zo kort mogelijk wordt ingezet;
  • de nadelige gevolgen voor de betrokkene zo veel mogelijk worden weggenomen;
  • er gelijk wordt gewerkt aan het ook weer afbouwen van de vrijheidsbeperking.

Onder vrijheidsbeperking wordt niet alleen lichamelijke vrijheidsbeperking verstaan (zoals fixatie), maar ook gedragsbeïnvloedende medicatie die wordt ingezet om iemands gedrag te beteugelen.

Keurmerk

Alle zorginstellingen in ons land zijn bezig om vrijheidsbeperking terug te dringen, de een gaat sneller dan de ander. Verpleeg- en verzorgingshuizen die voorop lopen, kunnen het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling krijgen, met één, twee of drie sterren.

 

  

Deel deze pagina