Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Zorg voor vrijheid en veiligheid

Zorg voor vrijheid en veiligheid; dat is mensen met dementie helpen om waar mogelijk gebrogen en veilig te leven, maar ook zo vrij mogelijk. Mensen met dementie dus waar mogelijk behoeden voor gevaren, maar ook helpen om hun eigenheid en zelfredzaamheid te behouden en het leven te leiden dat hun past en het gelukkigst maakt. 

Het betekent ook: bij gevaren niet te snel handelen vanuit schrik, maar je eerst afvragen: wat is er precies aan de hand, waar komt het probleem vandaan en hoe erg is het? En als er iets aan gedaan moet worden: met welke oplossing kan deze persoon zo veel mogelijk levenskwaliteit behouden?  

Vrijheidsbeperking is altijd een laatste redmiddel en gedragsbeïnvloedende medicijnen komen pas aan de orde als bij ernstige problemen andere oplossingen niet genoeg helpen.

Wet

Voor vrijheidsbeperking, gedragsbeïnvloedende medicijnen en onvrijwillige zorg voor mensen met dementie zijn er met ingang van 2020 nieuwe wettelijke regels: de Wet zorg en dwang. Deze nieuwe wet vervangt de Wet BOPZ. Uitgangspunt van de nieuwe wet is: geen onvrijwillige zorg, vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicatie, tenzij er - na zorgvuldig zoeken en wikken en wegen - geen andere mogelijkheden blijken te zijn. Deze wet geldt voor verpleeghuizen waar gedwongen opname mogelijk is, maar ook voor andere woonzorgcentra, de thuiszorg en dagbesteding. 2020 is voor zorginstellingen een overgangsjaar om met de nieuwe wet te leren werken en alles goed in te regelen.

Keurmerk

Alle zorginstellingen in ons land zijn bezig om vrijheidsbeperking, pshychofarmaca en onvrijwillige zorg terug te dringen, de een gaat sneller dan de ander. Verpleeg- en verzorgingshuizen die vooroplopen, kunnen het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling krijgen, met één, twee of drie sterren.

Deel deze pagina