Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Zorg voor vrijheid & veiligheid

Viegende sleutel vrijheid bij dementie'Zorg voor vrijheid en veiligheid'; dat is mensen met dementie helpen om waar mogelijk geborgen en veilig te leven, maar ook zo vrij mogelijk. Iemand dus waar mogelijk behoeden voor gevaren, maar ook helpen om diens eigenheid en zelfredzaamheid te behouden en het leven te leiden dat hem of haar past en het gelukkigst maakt. 

Het betekent ook: bij gevaren niet te snel handelen vanuit schrik, maar je eerst afvragen: wat is er precies aan de hand, waar komt het probleem vandaan en hoe erg is het? En als er iets aan gedaan moet worden: met welke oplossing kan deze persoon zo veel mogelijk levenskwaliteit behouden?  

Vrijheidsbeperking is altijd een laatste redmiddel en gedragsbeïnvloedende medicijnen komen pas aan de orde als bij ernstige psychische problemen andere oplossingen niet genoeg helpen.

Wet

Voor zorg tegen iemands wil, voor beperking van de bewegingsvrijheid en voor gedragsbeïnvloedende medicijnen bij dementie geldt sinds 2020 de Wet zorg en dwang (Wzd). Hier leest u alles over deze wet.

Keurmerk

Keurmerk Waarborgzegel fixatievrije zorginstellingAlle zorginstellingen in ons land zijn bezig om onvrijwillige zorg, vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen terug te dringen; de een gaat sneller dan de ander. Voor zorginstellingen die hierin willen uitblinken, bood IDé  van 2011 t/m 2021 het ‘Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling’. Een kompas, beloning en een ‘lerend netwerk’ ineen. De criteria om in aanmerking te komen voor dit keurmerk werden driejaarlijks herijkt aan de laatste wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden. De lat werd daarmee telkens wat hoger gelegd. 

Sinds 2020 vragen corona en de implementatie van de nieuwe wettelijke regels veel van zorginstellingen. Dat leidde tot het besluit om het zegel vanaf 2022 geen nieuw vervolg te geven en het ‘Register fixatievrije zorginstellingen’ op te heffen. Hiermee ronden we een mooi project af dat heeft bijgedragen aan een betere levenskwaliteit voor mensen met dementie en we bedanken iedereen die erbij betrokken was voor hun bijdrage. 

Zorginstellingen die Zorg voor vrijheid en veiligheid hoog in het vaandel dragen blijven we ondersteunen met de multidisciplinaire ‘Masterclass Excelleren in Zorg voor vrijheid & veiligheid/Wzd' en in-company scholingen en trajecten voor interactieve beleidsontwikkeling.

Deel deze pagina