Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

4 motto's van IDéStichting Innovatiekring Dementie (IDé) zet zich in voor een betere levenskwaliteit van mensen met dementie. Onafhankelijk, oplossingsgericht, en met het perspectief van mensen met dementie centraal. 

Dat doen wij door hierover nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden te verzamelen en verspreiden en de toepassing ervan te bevorderen.

We richten ons  hierbij op iedereen die met dementie te maken heeft: van mensen met dementie t/m zorgprofessionals en beleidmakers.

IDé onderscheidt zeven sleutels voor levenskwaliteit bij dementie:

  1. Waar mogelijk gezond en fit blijven 
  2. Zo zelfstandig mogelijk blijven
  3. Een daginvulling hebben die bij je past
  4. Begripvolle steun en betekenisvolle relaties ervaren
  5. Een woonomgeving waar je je geborgen kunt voelen en zo zelfstandig mogelijk kunt blijven
  6. Familie, professionals en samenleving trekken als partners op in de ondersteuning van jou
  7. De zorgorganisatie toont zich dienstbaar aan jouw behoeften.

Vliegende sleutel IDé‘Zorg voor vrijheid en veiligheid’ is IDé’s speerpunt; jezelf kunnen zijn, géén onnodige vrijheidsbeperking en psychofarmaca. De vliegende sleutel met in het midden een hart is hiervan het symbool. De sleutel staat voor de sleutels voor levenskwaliteit en voor het ontsluiten van oplossingen voor individueel maatwerk. De vleugels staan voor vrijheid en het hart staat voor toewijding. 

Publicaties

Wij zoeken permanent informatie rond de sleutels voor levenskwaliteit en ‘Zorg voor vrijheid en veiligheid’ en beoordelen deze op betrouwbaarheid en relevantie voor de dagelijkse praktijk. Deze kennis verspreiden wij via onze website, nieuwsbrief en social media en ook via media en platforms van anderen. Dat doen we met bondige artikelen in gewone mensen taaI. Via de website zijn ook een aantal folders en andere materialen te bestellen. Wekelijks raadplegen gemiddeld 2500 mensen onze website. 

Projecten

Daarnaast werken wij eraan dat deze kennis in de dagelijkse praktijk door mensen en organisaties wordt toegepast. Soms alleen, vaak samen met andere organisaties en met vooruitstrevende zorgprofessionals die de praktijk van binnenuit kennen. Een paar voorbeelden:

Keurmerk Waarborgzegel fixatievrije zorginstellingVan 2011 tot 2022 voerde IDé het landelijk erkende keurmerk 'Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling'. Kompas, beloning en lerend netwerk voor zorginstellingen die willen excelleren in Zorg voor vrijheid en veiligheid voor mensen met dementie. Zonder onnodige bureaucratie, met het accent op visie, cultuur, permanent leren en nieuwe kansen zien en aangrijpen om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie. Het Waarborgzegel maakte deel uit van de kwaliteitsinformatie van Zorgkaart Nederland.

Sinds 2020 vragen corona en de implementatie van de regels van de nieuwe Wet zorg en dwang veel van zorginstellingen. Dat leidde tot het besluit om het zegel vanaf 2022 geen nieuw vervolg te geven en het ‘Register fixatievrije zorginstellingen’ op te heffen. Voor zorginstellingen die die zorg voor vrijheid hoog in het vaandel dragen biedt IDé de multidisciplinaire Masterclass Excelleren in Zorg voor vrijheid & veiligheid/Wzd' en in company scholingen en interactieve beleidsontwikkeling. 

Klaar voor de Wet zorg en dwang?Is uw organisatie klaar om de geest van de Wzd steeds beter in praktijk te brengen? IDé helpt u daar graag verder bij. De Wzd vraagt in onze visie vooral om weten hoe je veel voorkomende problemen kunt voorkomen, persoonsgerichte zorg, en methodische en multidisciplinaire benadering van problemen en risico’s. Implementatie dus van bestaande zorginhoudelijke ontwikkelingen in de VVT. Wij ondersteunen zorgorganisatie hierbij met scholing en interactieve beleidsontwikkeling. Dat doen wij zowel op maat - in opdracht van zorgorganisaties - als met scholingen waarvoor zorgorganisaties zich kunnen inschrijven zoals de multidisciplinaire ‘Masterclass Excelleren in Zorg voor vrijheid & veiligheid/Wzd' en themabijeenkomsten rond thema’s als ‘open deuren beleid’.

Logo Vrijheid en veiligheid bij dementieSamen met Alzheimer Nederland en LOC Zeggenschap in zorg ontwikkelden we de ‘Dialoogbijeenkomsten vrijheid & veiligheid bij dementie’. Een interactief programma van 2 uur waarin deelnemers met elkaar a.d.h.v. filmpjes en onder begeleiding van ervaren gespreksleiders open van gedachten wisselen over de betekenis van vrijheid en veiligheid voor mensen met dementie, dilemma’s en oplossingsrichtingen. Het project werd gefinancierd door het VWS Actieprogramma onvrijwillige zorg.

Na afloop van de projectfase heeft IDé de organisatie van deze dialoogbijeenkomsten voor haar rekening genomen. 

Logo De mond niet vergeten!Terwijl bij het ouder worden de mondgezondheid steeds kwetsbaarder wordt, neemt bij dementie het vermogen af om zelf goed te blijven poetsen en tijdig naar de tandarts te gaan. Naasten en zorgmedewerkers hebben hier in de regel nog onvoldoende aandacht voor en ervaren rond het poetsen ook verlegenheid. Daarnaast ontbreekt bij hen vaak de noodzakelijke kennis. Met dit project hebben wij toegankelijk voorlichtingsmateriaal en een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor lokale samenwerking tussen thuiszorg, tandartsen en huisartsen. De Mond niet Vergeten! is een initiatief van Innovatiekring Dementie (IDé) Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), de Vrije Universiteit (VU) en KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen.

Na afloop van het driejarige project eind 2017 kreeg De mond niet vergeten! een multidisciplinair vervolgprogramma, met steun van het ministerie van VWS. 

Organisatie

Voorzitter van IDé is mevr. drs. J.A.H (Jenneke) van Veen, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de gezondheidszorg en thans adviseur en toezichthouder in de zorg. De stichting heeft een kleine vaste bureau-organisatie en een flexibele schil van vakspecialisten. De directie en het webbeheer worden uitgevoerd door organisatiekundige Elly Duijf MMC i.s.m. webredacteur Elly Molendijk.

IDé’s start in 2007 werd mede mogelijk gemaakt door een 3-jarige subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, het toenmalige RVVZ.  

Meer lezen over IDé 

Deel deze pagina