Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) zet zich in voor een betere levenskwaliteit van mensen met dementie. Dat doet zij door hierover nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden te verzamelen en verspreiden en de toepassing ervan te bevorderen.
IDé is onafhankelijk, oplossingsgericht, en stelt het perspectief van mensen met dementie centraal. 

Wekelijks raadplegen gemiddeld 2500 mensen IDé’s website voor informatie. De kwartaalnieuwsbrief heeft 5300 abonnees en bijna 4000 mensen volgen IDé via de sociale media. Alle doelgroepen worden bereikt: mensen met dementie, hun naasten, zorgprofessionals en beleidmakers.

‘Zorg voor vrijheid’ is een van IDé’s speerpunten; méér jezelf kunnen zijn en bewegingsvrijheid, géén onnodige vrijheidsbeperking en oneigenlijk gebruik van psychofarmaca. Hiervoor ontwikkelt IDé sinds 2007 diverse activiteiten, soms alleen, vaak in intensieve samenwerking met andere partijen waaronder prof. dr. Jan Hamers van de Universiteit Maastricht, prof. dr. Erik Scherder van de VU, Alzheimer Nederland en vooruitstrevende zorgprofessionals die de praktijk van binnenuit kennen.

Logo's activiteiten IDéSinds 2011 voert IDé een keurmerk voor zorginstellingen die de zorg voor vrijheid hoog in het vaandel dragen; het Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling.
Ook met betrekking tot de mondzorg ontwikkelde IDé succesvolle implementatie-initiatieven. Het - samen met SBT/ Acta en KNMT uitgevoerde – driejarige project De mond niet vergeten! kreeg intussen een multidisciplinair vervolgprogramma van het ministerie VWS. 

Motto Innovatiekring DementieWebsite 

Het hart van de website wordt gevormd door de digitale Kennisbank. Deze biedt aan iedereen die met dementie te maken heeft hoogwaardige en praktisch toepasbare informatie over de wetenschappelijke inzichten, goede praktijkvoorbeelden en instrumenten voor goede levenskwaliteit bij dementie.
IDé zoekt hiervoor permanent informatie en beoordeelt deze op betrouwbaarheid en relevantie. 

 

IDé steunen

Helpt u mee? Elk bedrag is welkom: IBAN NL24INGB0005058623 t.n.v. Stichting IDé – Innovatiekring Dementie, De Bilt.

IDé is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan IDé zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar en nalatenschappen kunnen vrij van successierechten worden geschonken.

 

Organisatie

Voorzitter van IDé is mevr. drs. J.A.H (Jenneke) van Veen, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de gezondheidszorg en thans adviseur en toezichthouder in de zorg. De stichting heeft een kleine vaste bureau-organisatie en een flexibele schil van vakspecialisten. De directie en het webbeheer worden uitgevoerd door organisatiekundige Elly Duijf MMC en webredacteur Elly Molendijk.

IDé’s start werd in 2007 mede mogelijk gemaakt door een 3-jarige startsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, het toenmalige RVVZ. De fondsen RCOAK en Sluyterman van Loo subsidieerden enkele vervolgactiviteiten.

Meer lezen over IDé 

Deel deze pagina