Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Missie en karakteristieken 

IDé zet zich in voor goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. In verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis en in het ziekenhuis.

IDé verspreidt en ondersteunt wetenschappelijke kennis en goede praktijkvoorbeelden en stimuleert toepassing / navolging hiervan. Hierin werkt IDé werkt samen met zorgprofessionals, beleidmakers, wetenschappers en mensen met dementie en hun naasten. Met hen samen vormt IDé een onafhankelijke beweging voor de emancipatie en goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. Positief, creatief, daadkrachtig en vrijzinnig, het perspectief van mensen met dementie centraal.

IDé zet zich in voor goede levenskwaliteit voor mensen met dementie. Steunt u IDé? Lees op deze website de laatste wetenschappelijke inzichten, goede praktijkvoorbeelden en ander nieuws.


Bekijk het Beeldverslag 2007-2012 van de activiteiten van IDé.

 

Website 

In de activiteiten van IDé staat haar website centraal. In de rubriek ‘Kennisbank’ worden wekelijks artikelen geplaatst over de nieuwste wetenschappelijke inzichten en inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook zijn er artikelen rond vragen, ervaringen en meningen van bezoekers. Leveranciers van producten die het leven van mensen met dementie verbeteren, kunnen tegen betaling hun product onder de aandacht brengen. In de nieuwsrubriek staan actualiteiten en een agenda met relevante activiteiten zoals congressen. De artikelen worden geschreven voor een breed publiek en in toegankelijke taal.

 

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling

 Bewegingsvrijheid / terugdringen van vrijheidsbeperking is IDé’s speerpunt. In 2008 en 2009 vonden er enthousiasmerende campagnes plaats en in 2010 werd het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling gelanceerd, waarmee zorginstellingen konden laten zien hoe ver ze waren met de doelstellingen van de intentieverklaring Zorg en dwang. Het waarborgzegel is een erkend keurmerk, en de criteria 2017-2019 weerspiegelen de state of the art en de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang.

 

Wie staan er achter IDé?

IDé is een initiatief van Stella Braam (auteur van ‘Ik heb Alzheimer, het verhaal van mijn vader) en organisatiekundige Elly Duijf MMC, en werd in 2007 opgericht met een driejarige startsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. 

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door mevr. drs. J.A.H (Jenneke) van Veen, oud- hoofdinspecteur verpleging en chronische zorg bij de Inspectie voor de gezondheidszorg, drs. P.J.R. (Peter) Schrurs (penningmeester), communicatieadviseur en oud omroepdirecteur. 

Op 28 september 2014 overleed IDé’s derde bestuurder Mw. H.C.I (Ieke) van den Burg, oud lid van SER en Europees parlement en belast met diverse commissariaten. Zij was sinds 2009 bestuurder van IDé; deskundig, zorgzaam en onbaatzuchtig. We gaan haar missen.

De dagelijkse leiding is in handen van Elly Duijf MMC  Zij kent de zorgsector van binnen en van buiten en heeft als organisatiekundige grote ervaring als aanjager van veranderingen en begeleider van complexe landelijke en regionale samenwerkingsprocessen. De laatste jaren legt zij zich met name toe op kwaliteit en innovatie vanuit klantperspectief en ketensamenwerking.

Elly Molendijk is projectmedewerker van IDé. Ze verzorgt de website en de nieuwsbrief en biedt ondersteuning bij de uitvoering van projecten. Elly werkt al sinds 1996 als webredacteur en journalist in de publieke sector.

Netwerk

IDé heeft sinds het begin een kern van actieve netwerkleden met bekende wetenschappers en innovatieve praktijkmensen: prof. Dr. Erik Scherder, Prof. Dr. Jan Hamers, prof. Dr. Rob van Marum, prof. Dr. Sytze Zuidema, drs. Hans Houweling, specialist ouderengeneeskunde, dr. Math Gulpers, verpleeghuisdirecteur, Ine Smeets, verpleegkundige, Miranda Fleuren leidinggevend verpleegkundige, en anderen.

Contact

Stichting IDé – Innovatiekring Dementie
Postbus 3, 3720 AA Bilthoven
030-2381517 / contact@innovatiekringdementie.nl / IBAN NL24INGB0005058623

 

Steunt u IDé?

wegvliegende sleutels

Stichting IDé - Innovatiekring Dementie werd in 2007 opgericht met een driejarige startsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Sindsdien is IDé voor het gratis verzamelen en verspreiden van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden volledig afhankelijk van donaties, advertentie-inkomsten en vrijwilligerswerk.

Helpt u mee?

Uw steun is hard nodig! Elk bedrag is welkom.

IBAN NL24INGB0005058623 t.n.v. Stichting IDé – Innovatiekring Dementie, De Bilt.

anbi aanduidingInnovatiekring Dementie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan IDé zijn fiscaal aftrekbaar en nalatenschappen kunnen vrij van successierechten aan IDé worden geschonken.

Deel deze pagina