Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

E-learning programma ‘Goed in gesprek’

Redactioneel - 28-07-2014

Goed communiceren met cliënten, hun netwerk en collega’s; dat is van levensbelang in de zorg.  Samen met Zorgpartners Midden Holland en In voor zorg! ontwikkelde Vilans een e-learning programma ‘Goed in gesprek’ .

Het e-learningprogramma is gemaakt voor het traject 'Van moeten naar ONTMOETEN' van Zorgpartners Midden Holland. De informatie uit deze module mag - met bronvermelding - worden verveelvoudigd, opgeslagen en openbaar gemaakt. Communiceren met mensen met dementie maakt niet expliciet onderdeel uit van het pakket.

Het programma bestaat  uit twee magazines, tien werkbladen en een brochure. Er zijn ook films, kaarten en posters.

Tijdschrift: ‘Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek’  

In dit tijdschrift zijn de belangrijkste principes van goede communicatie in de zorg samengevat. Ook vind je er praktische tips en materialen om in een team ervaringen uit te wisselen. Zie het tijdschrift (pdf).

Begeleidende teksten bij het magazine vind je hier: 

Je communiceert de hele dag (pdf)
Complimenten geven: zo doe je dat
 (pdf)
Denken in kwaliteiten: zo doe je dat (pdf)
Een goed gesprek: zo doe je dat (pdf)
Elkaar aanspreken in je werk: zo doe je dat (pdf)
Omgaan met privacygevoelige informatie (pdf) 

E-magazine: 'Rik en Wendy leren een goed gesprek' 

‘Dit magazine is speciaal voor studenten en leerlingen die stage lopen in de zorg. In het tijdschrift komen vragen aan bod als: Hoe ga je tijdens je stage om met kritiek? Durf je vragen te stellen en op te komen voor jezelf? Hoe communiceer je met collega’s, cliënten en je stagebegeleider? In het magazine staan fotostripverhalen, achtergrondinformatie en tips. Het magazine  is gemaakt als aanvulling op het magazine ‘Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek’.

Kijk hier voor het Magazine Rik en Wendy.

 

Meer weten

Download de brochure Goed in gesprek van Vilans (pdf).

Op de website van Zorg voor beter is een heel thema gewijd aan Goed in gesprek: tips voor betere communicatie in de zorg.

Toon alle gerelateerde artikelen