Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Nieuw: MBO lesbrieven dementie met film

3 februari 2014 - 03-02-2014

In de campagne DementieEnDan werd modern lesmateriaal over dementie ontwikkeld met illustratieve films. Op de website van IDé is nu alle materiaal van de lesbrieven voor het MBO te vinden.

Het pakket bestaat uit lesbrieven voor verzorgenden en verpleegkundigen niveau 2, 3 en 4. Voor de vier ‘domeinen’ in het ‘zorgleefplan’ zijn er voor elk functieniveau aparte lesbrieven met bijbehorende filmpjes (‘clips’) en ondersteunend materiaal.

Beschikbaar materiaal

De lesbrieven:

Overzicht lesbrieven en clips.zip
niveau-2-Helpende.zip
niveau-3-Verzorgende.zip
niveau-4-Verpleegkundige.zip

Bijlagen bij de lesbrieven:

Bijlagen bij lesbrieven.zip

De clips bij de lesbrieven kunnen online worden bekeken:

00:  Introductie
01:  Lichamelijk Gevoel van Welbevinden en Gezondheid
02:  Mentaal Welbevinden van de Cliënt
03:  Daginvulling en Sociale Contacten
04:  Woonomstandigheden

Powerpoint-presentaties behorend bij de lesbrieven:

ppt Bejegening.zip
ppt PijnDementie.zip
ppt ProbleemgedragStappenplan.zip
ppt VoorkomenProbleemgedrag.zip
ppt Pathologie bij dementie en bijbehorende pdf-versie Pathologie bij dementiepdf (vanwege de bestandsgrootte worden beide laatste apart aangeboden)

Overzicht kennis/vaardigheden dementiezorg - een matrix voor niveau 2, 3 en 4:

Kwalificaties voor dementiezorg

 

De lesbrieven zijn onder andere tot stand gekomen in samenwerking met ROC Midden Nederland, Koning Willem I College, ROC Mondriaan, MBO Utrecht en ROC Aventus.

De dvd-box met het materiaal van DementieEnDan, inclusief de educatieve clips, is te bestellen via het VU Alzheimercentrum. Een bestelformulier staat online op hun website

Deel deze pagina