Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Niet herkende hoogbegaafdheid geeft problemen, ook bij ouderen

Door: Elly Duijf - Redactioneel - 10-09-2012

Dat hoogbegaafde kinderen speciale aandacht nodig hebben, daar wordt nogal eens over geschreven. Maar voor hoogbegaafde volwassenen en ouderen is nog te weinig aandacht. Hierdoor is er veel onnodig lijden.

Niet herkend
Veel hoogbegaafden komen er nooit, of pas heel laat in hun leven, achter dat ze hoogbegaafd zijn. Dat is jammer, want ze voelen zich hun hele leven al 'anders' en het herkennen van de oorzaak hiervan kan helpen om plezieriger te leven.

Verveling
Hoogbegaafde mensen vinden het vaak moeilijk om aansluiting te vinden bij anderen die minder snel denken dan zij en vaak ook heel andere interesses hebben. Ze vervelen zich ook snel wanneer ze niet worden uitgedaagd. Op hun werk, bijvoorbeeld, vinden ze de gesprekken die er in de pauzes worden gevoerd vaak saai en trekken zich dan liever terug.

Terugtrekken
In hun laatste levensfase trekken hoogbegaafde senioren zich vaak terug omdat ze onvoldoende mensen om zich heen vinden met wie ze op hun belevingsniveau kunnen praten. Van het reguliere aanbod aan activiteiten voor hun leeftijdsgroep worden ze ook al niet blij. Het gevolg is dan dat ze eenzamer zijn dan ze eigenlijk zouden willen.

Activiteiten op maat
In verpleeg- en verzorgingshuizen zijn er vaak maar weinig mensen met wie een hoogbegaafde een ‘klik’ heeft. Activiteiten rond een inhoudelijk thema geven de grootste kans op het ontmoeten van gelijkgestemden. Dat kunnen bijvoorbeeld lezingen zijn (met discussie achteraf), muziekuitvoeringen of denkspelen zoals scrabble, bridge, schaken en mah-jong.

Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV)
Het IHBV zet zich in voor hoogbegaafde volwassenen. Het zet hoogbegaafdheid positief op de kaart, en verspreid kennis over hoogbegaafde volwassenen verzamelen. Op hun website is veel informatie te vinden over hoogbegaafdheid bij ouderen.

Foto © Paul Georg Meister / pixelio.de