Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Nazorggesprek na overlijden

Door: Marysia Zarzycki en Elly Duijf (bron: Nursing) - Redactioneel - 10-06-2010

‘Bij overlijden kan een nazorggesprek positief bijdragen aan de rouwverwerking van familie’. Deze stelling leidde tot een nazorg-pilot in het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum van het Grasmus medisch centrum te Rotterdam. Twee verpleegkundigen beschrijven hun werkwijze en ervaringen in een artikel voor Nursing.

Nazorg
Vaak is het zo dat alles wat in de laatste uren voor het overlijden heeft plaatsgevonden haarscherp in het geheugen van naasten gegrift staat. In een nazorggesprek kunnen naasten hun gevoelens hierover uiten en kunnen er vragen beantwoord worden over waarom iets wel of niet is goed gegaan. Daarmee kunnen ze een periode afsluiten. Dat helpt bij de rouwverwerking.

Werkwijze
De naasten krijgen zes weken na het overlijden schriftelijk, een open uitnodiging voor een gesprek om samen met een verzorgende terug te kijken op de opname en het overlijden. In de pilot is hiervoor een richtlijn ontwikkeld; de verzorgende vraagt ondermeer naar de ervaringen en naar eventuele verbeterpunten. Tijdens het gesprek maakt de verzorgende ook een inschatting of er professionele hulp nodig is bij de rouwverwerking en kan hij/zij hier naar doorverwijzen.

Uitkomsten van de pilot
Naasten die mee hadden gedaan, gaven aan het op prijs te stellen ‘hun verhaal te kunnen vertellen’.
De verpleegkundigen die deel hadden genomen vonden de gesprekken prettig en nuttig. Besloten werd om met de nazorggesprekken structureel voort te zetten.

Met betrekking tot de organisatie constateerden de medewerkers wel wat knelpunten. Het belangrijkst waren tekortschietende gespreksvaardigheden. Ook de combinatie met de normale zorgwerkzaamheden gaf wat problemen, vooral omdat de verzorgenden na een nazorggesprek even tijd nodig hadden om bij te komen. Na de pilot hebben de medewerkers een klinische les gehad over gespreksvaardigheden en werd afgesproken dat de nazorggesprekken werden voorbehouden aan verzorgenden die langer dan een jaar op de afdeling werken . Voor een nazorggesprek werd ook verwerkingstijd ingepland, Totaal wordt een verzorgende nu 1,5 uur uitgepland voor een nazorggesprek; waarvan gemiddeld een klein uur voor het gesprek. De directe zorg wordt dan door anderen overgenomen.

Lees het artikel op de website van Nursing.

Nazorg ook in het verpleeghuis? Reageer nu op de IDé weblog!

Dumont I, Dumont S, Mongeau S. End-of-life Care and the grieving process: family caregivers who have experienced the loss of a terminal-phase cancer patient. Qualitative Health Research 2008; 18: 1049-1061.

Kwan C. Families’experience of the last office of deceased family members in a hospital setting. International Journal of Palliative Nursing 2002; 8: 266-275.