Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Kwaliteitscriteria keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis aangepast

Redactioneel - 12-08-2014

Sinds 2012 kennen we in Nederland het keurmerk ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis', voor ziekenhuizen die aansluiten bij de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. In 2013 kregen 47 ziekenhuizen het keurmerk ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis'. Juli 2014 zijn de criteria aangepast. Vanaf 2015 zullen de ziekenhuizen getoetst worden aan de nieuwe criteria. De criteria 2015 bevatten aanvullingen en aanscherpingen van de bestaande kwaliteitseisen. De belangrijkste verschillen op een rij:

Fixeren

In de oude versie van het keurmerk stond niets over vrijheidsbeperkende maatregelen. Nu is opgenomen dat vrijheidsbeperkende middelen bij uitzondering mogen worden toegepast, in nauw omschreven situaties en volgens protocol. (punt 4)

Hulp van naasten en vrijwilligers

Naasten en vrijwilligers kunnen veel betekenen in het herstel en in het voorkomen of herstellen van complicaties bij kwetsbare ouderen (zoals een delier), bijvoorbeeld door hulp bij het eten, bewegen of het voeren van een gesprek. Volgens de nieuwe criteria moet een seniorvriendelijk ziekenhuis daar volop aandacht aan besteden.

Stimuleren eigen regie

Ook nieuw is dat de eigen regie van oudere patiënten actief gestimuleerd moet worden. Dat wil zeggen: het ziekenhuis informeert de patient actief over mogelijke behandelingsopties en checkt of de patiënt deze informatie heeft begrepen. Ook wordt er extra tijd genomen om echt tot gezamenlijke besluitvorming van behandelteam en de oudere (en diens naaste) te komen.

Beschikbaarheid geriatrieteam

Een van de eisen van het keurmerk is dat het ziekenhuis beschikt over een zogenaamd ‘geriatrieteam’; een team van artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in ouderenzorg. Vanaf 2015 moet dit team ook buiten kantoortijden beschikbaar zijn.

Ontslag en nazorg

Het keurmerk stelt eisen aan de wijze waarop het ontslag en de nazorg is georganiseerd. Na een opname, maar ook vanuit de poliklinieken. Deze eisen zijn nu uitgebreid. Bovendien zal hier vanaf 2015 extra op getoetst worden. Reden is dat de ziekenhuizen in 2013 op dit aspect zeer zwak scoorden. Dit aspect is nu aangemerkt als een zogenaamd ‘must have‘ criterium.

  Klik hier voor de kwaliteitsaspecten 2015

Het keurmerk ‘Seniorenvriendelijk ziekenhuis’ is een activiteit van de Samenwerkende ouderenorganisaties.

Bron: Seniorvriendelijkziekenhuis.nl