Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis 2017-2018

Redactioneel - 01-02-2017

Logo seniorvriendelijk ziekenhuisHet keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis gaat een nieuwe ronde in – met vernieuwde kwaliteitseisen en een andere manier van praktijkbeoordeling, waarin een grote rol is weggelegd voor de cliëntenraden. 

Omdat uit onderzoek van artsenfederatie KNMG in 2010 bleek dat één op de drie mensen van 70 jaar en ouder het ziekenhuis slechter verlaat dan ze er ingekomen zijn, ontstond vijf jaar geleden het initiatief voor een keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOVG en NOOM. De geconstateerde verslechtering in conditie van oudere patiënten had niet te maken met de aandoening waarvoor ze opgenomen worden, maar met het feit dat de zorg niet was toegespitst op de behoeften van de ouderen. Daarom hebben de ouderenorganisaties een aantal kwaliteitsaspecten opgesteld die van belang zijn voor de ziekenhuiszorg aan ouderen en is alle ruim 120 in aanmerking komende Nederlandse ziekenhuizen gevraagd om zichzelf op deze punten bloot te geven.

Kijken en vergelijken

Vergelijking resultaten keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuisHet keurmerk is vooral bedoeld om ziekenhuizen te stimuleren om hun zorgprocessen, beleid en gebouw en inrichting beter af te stemmen op de toenemende groep kwetsbare oudere patiënten. Aanvankelijk in 2013 kreeg een derde van de ziekenhuizen in Nederland het keurmerk toegekend. In 2015 was dat gestegen naar de helft. Op de speciale website seniorvriendelijkziekenhuis.nl kan iedereen met behulp van de keuzewijzer kijken en vergelijken hoe ziekenhuizen in de buurt voldoen aan de keurmerkeisen. 

Nieuwe eisen

De basis van de eisen voor het keurmerk ligt in drie hoofdpunten:

  • Goede zorg voor ouderen is een speerpunt van het ziekenhuis.
  • De coördinatie van de zorg verloopt via één aanspreekpunt.
  • Continuïteit van zorg ná ontslag uit het ziekenhuis is gewaarborgd.

De specifieke kwaliteitsaspecten zijn voor 2017 aangescherpt en het aantal ging terug van 15 naar 14. De vernieuwde lijst kwaliteitsaspecten is online te vinden. Wat dit keer ook zwaar gaat meetellen in de toekenning is de voorwaarde dat ouderen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis één aanspreekpunt hebben; ook als de patiënt met verschillende specialismen en verschillende afdelingen te maken krijgt. 

Beoordeling

Of een ziekenhuis voldoet aan de criteria van het keurmerk, wordt beoordeeld op basis van de zelfevaluatie van het ziekenhuis. De cliëntenraad speelt een belangrijke rol in de zelfevaluatie. Zo gebeurt de beoordeling van de toegankelijkheid, inrichting en gastvrijheid van het ziekenhuis volledig door de cliëntenraad (op basis van een checklist). Daarnaast heeft de cliëntenraad zitting in de werkgroep die de zelfevaluatie doet, en organiseert de raad minimaal jaarlijks een panel- of spiegelbijeenkomst met (kwetsbare) oudere patiënten om hun ervaringen in het ziekenhuis te bespreken en te verzamelen.

Om het keurmerk te verkrijgen moet het ziekenhuis op minstens 9 van de 14 criteria een 'voldoende score' van 80 punten halen. Daarbij zijn er twee criteria waarvoor hoe dan ook  80 punten vereist zijn: a) de continuïteit van de zorg en b) de beschikbaarheid en inzet van een vast geriatrieteam, met onder meer een geriatriefysiotherapeut. 

Aanvragen

Tot half april kunnen instellingen de vragenlijsten voor zelfbeoordeling indienen. In september 2017 volgt de officiële bekendmaking van de ziekenhuizen die het nieuwe keurmerk hebben verdiend.

Voor ziekenhuizen die het keurmerk deze ronde niet behalen is er pas weer een herkansing in 2019. 

Bron: www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl 

Meer weten: