Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Nieuwe richtlijn voor probleemgedrag bij dementie

Redactioneel - 03-04-2018

DocumentDe beroepsorganisaties van specialisten ouderengeneeskunde en psychologen (resp. Verenso en NIP) hebben een gezamenlijke nieuwe richtlijn uitgebracht over het omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie. De richtlijn is zowel toepasbaar in woonzorgcentra als in de thuissituatie. 

‘Probleemgedrag’ wordt in de richtlijn omschreven als ‘alle gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of gevaar voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving’. Er is bewust voor de term ‘probleemgedrag’ gekozen in plaats van termen als ‘onbegrepen gedrag’. “Het woord probleem, is afgeleid van problema dat opgave betekent, en dat geeft ons inziens goed aan dat we voor een opgave staan”, zeggen de samenstellers. 

En: “Het gedrag hoeft misschien ook niet te veranderen, dat kan ook niet altijd. Lijdensdruk en gevaar kan ook afnemen als enkel de omgeving verandert of ontlast wordt”. 

Over de oorzaken van probleemgedrag zegt de richtlijn: “Menselijk gedrag ontstaat vanuit een complex samenspel van biologische, psychologische, sociale en fysieke omgevingsfactoren. Of het gedrag als probleem wordt ervaren heeft te maken met de gevolgen van dat gedrag, voor de persoon zelf of diens omgeving”. Wat in de ene situatie niet problematisch is, kan dat in de andere wel zijn.

Uitgangspunt van de richtlijn is dat de start altijd moet liggen bij een goede multidisciplinaire methodische analyse van het probleem. De ins en outs hiervan worden in een apart hoofdstuk beschreven. Daarna wordt er voor zes vormen van probleemgedrag aanbevelingen gedaan: depressief, angstig, apathisch, psychotisch en geagiteerd gedrag en nachtelijke onrust. De aanbevelingen betreffen zowel ‘psychosociale interventies’ (meestal eerste voorkeur) als gedragsbeïnvloedende medicijnen. Benadrukt wordt het belang van het monitoren en evalueren van psychofarmaca. Hiervoor worden ook handvatten aangereikt. Verder bevat de richtlijn aanbevelingen voor de organisatie van zorg en doseringstabellen voor gedragsbeïnvloedende medicijnen.

Zie hier de richtlijn

Bron: Verenso

Deel deze pagina

Toon alle gerelateerde artikelen