Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Steeds beter leren omgaan met probleemgedrag

Redactioneel - 02-10-2019

Stappenplan Probleemgedrag DementieHoe krijg je goed zicht op de achtergrond van probleemgedrag, en hoe kom je tot een goede aanpak? Bij de invoering van de Wet zorg en dwang wordt dit extra belangrijk.

Zorg voor Beter bracht een geactualiseerd multidisciplinair Stappenplan Omgaan met probleemgedrag uit en zette de gratis e-learnings en lesmaterialen op een rij. 

Bij het stappenplan is een samenvatting gevoegd en een checklist waarmee je kunt nagaan welke aspecten probleemgedrag van mensen met dementie kunnen veroorzaken, het in stand houden of ervoor zorgen dat het oplossen van het probleemgedrag moeilijk is. Ook zit er een handreiking bij waarmee teams kunnen nagaan of ze steeds beter leren om te gaan met probleemgedrag.

Het stappenplan is ontwikkeld door medewerkers van Verenso, CCE en Vilans en sluit aan bij de Richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie van Verenso en NIP. 

Toon alle gerelateerde artikelen