Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Wet Zorg en Dwang weerspiegelt moderne zorg

door Elly Duijf, 25 juni 2013 - Ervaringen en meningen - 25-06-2013

‘De nieuwe wet komt volstrekt overeen met de opvattingen van goede zorgverleners’. zegt prof. dr. Cees Hertogh in een radio-interview op 21 juni jl. over de nieuwe wet. ‘De wet moet er nu eindelijk snel komen’, zegt hij, ’we hebben lang genoeg getobd met wetgeving die niet deugt’.

‘Onzin’ vindt hoogleraar Cees Hertogh, de kritiek van branchevereniging ActiZ op het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Hertogh is hoogleraar ouderengeneeskunde aan de VU en praktiserend specialist ouderengeneeskunde.


Instrument voor zorgprofessionals
‘De nieuwe wet komt volstrekt overeen met de opvattingen van goede zorgverleners. Hij is een ondersteuning voor zorgverleners om ervoor te zorgen dat onvrijwillige zorg niet plaatsvindt, tenzij er geen andere uitweg is en je ook gelijk aan afbouw werkt. De wet biedt aan zorgprofessionals ook een  instrument om met hun bestuurder in gesprek te gaan om met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen om de zorg te verbeteren, waar het gaat om onvrijwillige zorg’.

Bureaucratie
‘ActiZ overdrijft als ze zeggen dat er door de nieuwe wet te veel overlegd moet worden’, zegt Hertogh. ‘Als je iemand in zijn vrijheid beperkt, is het dan verkeerd om te overleggen om de visie van een ander te vragen?’ En dat de wet zou leiden tot extra bureaucratie? ‘Er moet niet meer geregistreerd worden dan dat in een goede zorgverlening sowieso al geregistreerd wordt. Je moet je afwegingen registreren, je beslissingen onderbouwen en dat moet je documenteren en daar is niks mis mee’.

Cultuuromslag
‘We hebben lang genoeg getobd met wetgeving die niet deugt’, zegt Hertogh. 'De nieuwe wet is niet in een vacuüm bedacht. Hij anticipeert en bouwt voort op de ontwikkelingen en het denken in het veld over onvrijwillige zorg. Vooruitlopend op die wet is er nu een actieplan geïnitieerd om een cultuuromslag te maken naar een denken waarin onvrijwillige zorg altijd laatste redmiddel is en altijd een tijdelijk middel.' 

Hoor hier het interview  (van 7.35 - 15.10).

 


Toon alle gerelateerde artikelen