Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Aanbod vrijwilligershulp bij dementie nog weinig gebruikt

Redactioneel - 07-04-2016

Samen bezigIn Nederland is een behoorlijk aanbod van georganiseerde vrijwilligershulp voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Maar nog weinig mensen maken hiervan gebruik. Dit concludeert het Nivel in haar onderzoek 'Vrijwilligershulp thuis bij mensen met dementie.'

Bezoekdienst wordt het meest aangeboden

Er bestaan uiteenlopende vormen van georganiseerde vrijwilligershulp voor thuiswonende mensen met dementie. Vaak is een welzijns- of vrijwilligersorganisatie betrokken. Voorbeelden zijn: nachtvrijwilligers, vrijwilligers bij wandelclubs, internetfora, de Alzheimer telefoon en de bezoekdienst. De bezoekdienst dementie – meestal georganiseerd door vrijwilligersorganisaties - wordt in Nederland het meest aangeboden. Vrijwilligers gaan volgens een vast patroon op bezoek bij iemand met dementie en zijn/haar mantelzorger en bieden dan praktische en sociale ondersteuning.

Te weinig vrijwilligersaanbod voor mensen met ernstige dementie

In het algemeen is er voldoende aanbod van vrijwilligershulp voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vrijwilligershulp voor mensen met érnstige dementie, is daarop een uitzondering: dat aanbod is schaars.

Meer aandacht nodig voor toeleiding naar vrijwilligershulp

De vrijwilligershulp voor mensen met dementie en hun mantelzorgers moet beter bekend worden en beter bereikbaar, signaleren experts. Of het nou gaat om mensen met beginnende of ernstige dementie.  Initiatieven als ‘Dementievriendelijke gemeenten’ en de landelijke overheidscampagne ‘Dementievrienden’ die in 2016 van start is gegaan, hebben naar verwachting een stimulerende werking. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dat ook zo is, en welke elementen in deze initiatieven effectief zijn. 

Bron: Nivel 

Toon alle gerelateerde artikelen