Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

De inspectie vernieuwt haar toezicht

Redactioneel - 30-06-2015

geen vinkenlijstIGZ heeft onderzocht hoe zij in haar toezicht de kwaliteit van leven van de cliënt meer centraal kan stellen. Hiervoor is geëxperimenteerd met de inzet van mystery guests en met een observatiemethode bij ouderen met dementie.

Observatiemethode SOFI (Short Observational Framework for Inspection). Dat is een methode die ontwikkeld is door de Bradford universiteit en de CQC. De inspectie liet deze methode evalueren door het NIVEL en paste deze min 2014 toe bij het thematisch onderzoek naar omgaan met onbegrepen gedrag van mensen met dementie in verleeghuizen. De inspectie zal in 2015 verdere ervaring op doen met de observatiemethode.

De belangrijkste conclusie van het evaluatieonderzoek is dat de mystery guests tijdens hun bezoeken eerder vanuit een burgerperspectief kijken dan vanuit een cliëntperspectief. De blik van de mystery guests is daarom beter te vergelijken met de blik van een mantelzorger. Als vervolg op de inzet van mystery guests, richt de inspectie zich in 2015 op de mogelijke inzet van ervaringsdeskundige lekeninspecteurs om het cliëntgericht toezicht verder vorm te geven.

Lees ook: IGZ: Omgaan met onbegrepen gedrag mensen met dementie moet beter

Meer informatie