Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Maatregelen IGZ tegen separeercel

Ingezonden - 21-05-2013

Vanaf 15 mei 2013 mogen er in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geen nieuwe separeer- en afzonderingskamers meer bijkomen. GGZ-patiënten mogen in de toekomst alleen nog worden ingesloten in een extra beveiligde kamer in combinatie met intensieve zorg. Dat staat in een nieuwe veldnorm over insluiting.

Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft TNO in samenwerking met GGZ Nederland, patiënten/familieorganisaties en zorgaanbieders, een veldnorm insluiting ontwikkeld. Daarin staan eisen waaraan extra beveiligde kamers moeten voldoen. Alle traditionele separeer- en afzonderingsvoorzieningen moeten op termijn buiten gebruik worden gesteld. De IGZ en GGZ Nederland zijn in overleg over deze termijn.

In de ban
In de GGZ is het uitbannen van eenzame insluiting inmiddels een breed gedragen uitgangspunt. Zowel kortdurende behandeling als chronische zorg vindt steeds meer ambulant en thuis plaats. Dat kan alleen als er voldoende achtervang is in de vorm van korte intensieve klinische zorg voor eerste opvang en crisissituaties. Hiervoor worden momenteel diverse concepten ontwikkeld voor (zeer) intensieve zorg, waarbij insluiting van patiënten alleen nog mogelijk is in een extra beveiligde kamer in combinatie met intensieve zorg. Randvoorwaarden voor insluiting zijn veiligheid, voldoende zorg, aandacht en nabijheid, 24/7 face-to-face contactmogelijkheden en een humane fysieke setting. Dit moet eraan bijdragen dat insluiting zo kort mogelijk duurt, met minimale belasting en schade voor de patiënt en zijn omgeving.

De veldnorm insluiting (.pdf) bevat naast eisen voor een extra beveiligde kamer, ook praktijkvoorbeelden die kunnen helpen bij het invullen van de randvoorwaarden voor de fysieke omgeving bij insluiting.

Bron: Nieuwe veldnorm voor insluiting in de GGZ (IGZ)

Toon alle gerelateerde artikelen