Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Draaiboek moderne dagbehandeling PG

13 maart 2014 - Redactioneel - 13-03-2014

Voor dagbehandeling in het verpleeghuis is er een modern alternatief, naar het model van de Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Laagdrempelig, emancipatoir en met steun voor zowel de mens met dementie als diens mantelzorger. ‘LPD-plus MO’, heet de nieuwe opzet in vaktermen. Voor verpleeghuizen die hun dagbehandeling willen ombouwen naar dit moderne concept is er nu een draaiboek.

Stappenplan

Het draaiboek bevat een stappenplan, waarmee succesvol een ‘LPD-plus MO’ gestart en draaiende gehouden kan worden. De praktijkervaring van verpleeghuizen die de ombouw al volbrachten, zijn de basis van dit stappenplan.
Naast het stappenplan biedt het draaiboek inhoudelijke handvatten en aanbevelingen voor activiteiten met de deelnemers en de samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties. Aandacht is er ook voor de visie die ten grondslag ligt aan van het model Ontmoetingscentra.
Ten slotte biedt het draaiboek ook heel praktische hulpmiddelen, zoals voorbeeldformulieren voor alle fasen van het ombouwproces.

Bestellen

Het draaiboek bestaat uit een losbladige ringband van 132 pagina’s en een CD met een digitale toolkit. Kosten € 75. U kunt het draaiboek bestellen door het bestelformulier in te vullen en te versturen naar: .