Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

VU start informatiedesk psychosociale hulp bij dementie

Door: IDé Redactie - Redactioneel - 24-09-2012

Initiatiefnemers van dr. Rose-Marie Droes c.s. willen hiermee wetenschappelijke kennis verspreiden over effectieve manieren om mensen met dementie te ondersteunen in hun ziekteproces.

Hulp bij omgaan met gevolgen dementie
Alle verzamelde studies helpen mensen met dementie en hun verzorgers, zo is te lezen op de site, bij het ‘omgaan met de praktische, emotionele en sociale gevolgen van dementie, zodat ontregelingen in gedrag, psychisch functioneren en stemming verminderen of worden voorkomen en zij een aanvaardbare kwaliteit van leven behouden’.

De kennisbank is opgebouwd rond het adaptatie-coping model (Dröes et al., 2011; Finnema et al., 2000). Het adaptatie-coping model verklaart gedrag van mensen met dementie mede uit de wijze waarop zij zich aanpassen aan de gevolgen van hun ziekte (adaptatie) en omgaan met de stress die deze gevolgen kunnen veroorzaken (coping):

 • omgaan met de eigen beperkingen
 • handhaven van een emotioneel evenwicht
 • behouden van een positief zelfbeeld
 • voorbereiden op een onzekere toekomst
 • omgaan met de nieuwe omgeving van dagopvang,
  verzorgings-/verpleeghuis en behandelingen
 • ontwikkelen van een adequate zorgrelatie met professionele zorgverleners
 • ontwikkelen en onderhouden van sociale relaties.


Activiteiten van de desk:

 • website
 • implementatiematerialen
 • advies

De initiatiefnemers runnen ook de Landelijke Helpdesk Ontmoetingscentra. Deze helpdesk geeft praktische adviezen aan zorg- en welzijnsinstellingen die een Ontmoetingscentrum willen opzetten.

Ga naar de Informatiedesk

Foto © Gerd Altmann / pixelio.de