Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Handreikingen voor samenwerking met mantelzorgers

Door: Elly Duijf - Redactioneel - 30-06-2011

Mantelzorgers en zorgprofessionals zijn partners; daar is iedereen het tegenwoordig wel over eens. Maar de praktijk loopt vaak nog achter. Jammer, want er zijn wel al de nodige handreikingen om het samenspel te verbeteren. ActiZ, Movisie en Vilans bundelden de handreikingen in een brochure: ‘Impulspakket samenspel. Praktijkwijzer om het samenspel met mantelzorgers te bevorderen’.

Impulspakket samenspel
Dit impulspakket is geschreven voor managers en stafleden, teamleiders en zorgmanagers en voor disciplines zoals maatschappelijk werkenden, geestelijk raadslieden, specialisten ouderengeneeskunde, fysio- en ergotherapeuten en activiteitenbegeleiders; in de thuiszorg en beschermd wonen.

Het pakket bestaat uit vijf onderdelen.

  1. Mantelzorgbeleid
  2. Samenwerken met mantelzorgers
  3. Mantelzorger ondersteunen
  4. Mantelzorgers faciliteren
    voorbeelden en werkwijzen om de samenwer¬king tussen zorgverleners en mantelzorgers te optimaliseren.
  5. Werkzaamheden van zorgprofessionals en mantelzorgers afstemmen


Daarnaast is er een pakketje van hulpmiddelen, zoals nota’s, instrumenten en praktijkbeschrijvingen.

Hier vindt u het pakket:
•    U kunt de tekst van het Impulspakket downloaden als pdf-bestand op de website van het Expertisecentrum Mantelzorg.   
•    Voor 8,00 euro is het Impulspakket, inclusief cd-rom met instrumenten te bestellen via de webwinkel van MOVISIE.

Deel deze pagina

Toon alle gerelateerde artikelen