Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

De heilzame werking van koorzang

Door: Marysia Zarzycki - Redactioneel - 07-03-2011

Bij de Engelse Alzheimer stichting is koorzang een vast onderdeel van het activiteitenaanbod. Op 30 plaatsen in het land komen wekelijks mensen met dementie én hun mantelzorgers bijeen om samen te zingen. Zingen is leuk, het werkt ontspannend en heeft vele positieve effecten!
 

Ontspannen bijeenkomst
Elke bijeenkomst van ‘Singing for the Brain’ (zingen voor het brein) start ontspannen met een kopje koffie en even bijkletsen. Te laat zijn is nooit een probleem, daar hoeven deelnemers zich dus geen zorgen over te maken. Het zingen begint altijd met een vast welkomstlied waarin ieders naam wordt genoemd en iedereen persoonlijk wordt welkom geheten. Daarna worden er samen oefeningen gedaan voor de stem en de spieren die nodig zijn. De rest van de bijeenkomst wordt gevuld met verschillende soorten liedjes waarbij verschillende manieren van samenzang worden gecombineerd.

Zingen werkt therapeutisch
In een artikel in het Journal of Dementia Care wordt uitgelegd waarom de ‘Singing for the Brain’ bijeenkomsten zo’n positieve effecten hebben op alle deelnemers en welke effecten dat zijn:

  • Communicatie: dankzij de oefening van de stem en de gezichtsspieren en het activeren van de hersenverbindingen die belangrijk zijn voor communicatie raken mensen hiervoor beter toegerust;
  • Cognitie: de verstandelijke vermogens worden op verschillende manieren geprikkeld; nieuwe liedjes leren, instructies opvolgen, bewegingen en zang combineren;
  • Betrokkenheid: de deelnemers delen emoties door samen te zingen; het gevoel van verbinding wordt gestimuleerd;
  • Zelfvertrouwen: mensen blijken zich tijdens het zingen meer te herinneren dan ze zelf dachten en leren (van liedjes en oefeningen) is nog steeds mogelijk;
  • Contacten/relaties: koorzang is zowel voor iemand met dementie als voor de mantelzorger leuk en uitdagend; dat het een activiteit is die voor beide partners stimulerend is en leuk, versterkt de relatie. Daarnaast wordt het sociaal netwerk tijdens de bijeenkomsten uitgebreid.
  • Empowerment: (controle over de situatie; vertrouwen in het eigen kunnen): iedereen kan op zijn eigen manier bijdragen aan de bijeenkomsten; de één helpt met het schenken van koffie of thee, de ander helpt mensen te begroeten en weer een ander helpt mee te denken over de te zingen liedjes. Veel mantelzorgers blijven na het verlies van hun partner aan als vrijwilliger bij ‘Singing for the Brain’.
  • Ontspanning: de combinatie van bovenstaande factoren en de admehalingstechnieken die aangeleerd worden bij het zingen zorgen voor ontspanning. Wetenschappelijk is ook bewezen dat samenzang de afscheiding van endorfine (stofje in de hersenen , dat blij maakt) stimuleert (Beck et al 2000).

In Nederland startte in 2011 ook een Alzheimerkoor in Utrecht. Het koor repeteert elke woensdag van 10.00 tot 12.00 in het Woonzorgcentrum A. van Koningsburggen aan de Beneluxlaan 924. Opgeven kan bij Marianne de Jonge (06-20284016) of Jolien van Schaik (06-40548095). Mailen kan ook: mjongede@axioncontinu.nl

Zie hieronder een filmpje waarin een kijkje wordt genomen bij één van de Singing for the Brain-groepen. En lees het volledige artikel uit het Journal of Dementia Care (Engelstalig). 

Toon alle gerelateerde artikelen