Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Kwaliteit van zorg: wat maakt het verschil?

Bron: IGZ - Redactioneel - 26-11-2009

Waarom biedt de ene zorginstelling goede zorg en welke lessen leerden instellingen die door een diep kwaliteitsdal gingen? De inspectie zocht dit uit en kwam tot de conslusie dat kwaliteit pas ontstaat als alle partijen in de organisatie kwaliteit van zorg daadwerkelijk belangrijk vinden en elkaar er op aanspreken.
Van zorgverleners tot en met het bestuur en de Raad van Toezicht. ‘Kwaliteit kan en mag voor niemand meer vrijblijvend zijn’, stelt de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ).

Verantwoordelijkheid op drie niveaus
De belangrijkste voorwaarden zijn, aldus het onderzoek van de IGZ:

  • Professionals werken samen, spreken elkaar aan als het fout gaat en leggen verantwoording af aan het bestuur.
  • Bestuurders zien kwaliteit en veiligheid als hun kerntaak, vragen verantwoording over de resultaten van de zorg en grijpen zo nodig tijdig in.
  • Raden van Toezicht letten niet alleen op de financiën maar zien erop toe dat bestuurders hun eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid ook waarmaken.

Rol Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ)
De IGZ gaat het komend jaar alle betrokkenen stimuleren om hier ernst mee te maken. Eind 2010 zal de IGZ ook toezichtnormen vaststellen voor goed bestuur en intern toezicht. Bij ernstige calamiteiten zal de IGZ nagaan hoe de verantwoordelijkheidsverdeling in die zorginstelling functioneert.

Download het hele rapport van de IGZ: Staat van de Gezondheidszorg 2009: De vrijblijvenheid voorbij en de bijbehorende deelrapporten.

Voor een kort en krachtig overzicht kunt u de schematische weergave van de belangrijkste conlusies en aanbevelingen uit het rapport bekijken.