Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Hoogleraren: Eigen bijdrage dementie rampzalig

Ingezonden - 13-09-2011

Dit bericht is integraal overgenomen van Zorgvisie - Mark van Dorresteijn

Zeven hoogleraren maken zich grote zorgen over de eigen bijdrage voor mensen met dementie. Zij vragen in een brief aan minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten om af te zien van de heffing van deze eigen bijdrage.

Met de brief betuigen zij steun aan Jan Vuister, directeur van zorgorganisatie Geriant. Vuister stelde in een eerdere brief aan VWS dat de eigen bijdrage in de ggz averechts werkt voor mensen met dementie omdat zij later om hulp zullen vragen vanwege deze extra drempel. Dit leidt weer tot extra hoge kosten omdat dementerenden dan eerder in het verpleeghuis terechtkomen.

Drempelverhoging
De hoogleraren, van wie de meesten werkzaam zijn in de directe zorgverlening voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, denken ook dat de maatregel averechts uitpakt. “Het zal voor patiënten en hun naasten een aanzienlijke drempelverhoging betekenen tot het vragen om de noodzakelijke hulp. Een drempel die van nature al hoog is”, zo stellen de hoogleraren in de brief. De hoogleraren verwachten tevens dat de invoering van de eigen bijdrage afrekent met alle verbeteringen die de afgelopen jaren zijn bereikt om tot een vroege diagnose en behandeling van dementie te komen. De maatregel doorkruist dit beleid met desastreuze gevolgen, waarschuwen zij.

Ondersteuning
Frans Verhey, hoogleraar Ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie aan het UMC Maastricht, legt uit dat een vroegtijdige diagnose stellen en opname in het behandeltraject belangrijk is om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. “De ggz is daarmee de belangrijkste ambulante zorgleverancier.” De ggz biedt, volgens Verhey, ondersteuning als speciale functie. “Op die manier kan de ggz tijdig iets betekenen voor mantelzorgers zodat een crisis voorkomen kan worden. Juist dat deel wordt nu extra belast.”

Hoogleraren
De brief is opgesteld door Philip Scheltens, hoogleraar cognitieve neurologie en directeur van het VUmc Alzheimercentrum en Rose-Marie Droes, hoogleraar psychosoicale hulpverlening voor mensen met dementie, eveneens aan het VUmc. De brief is mede ondertekend namens:

Frans Verhey, hoogleraar Ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie, UMC Maastricht
Anne Margriet Pot, hoogleraar ouderenpsychologie, VU Amsterdam
Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie, Hoofd Alzheimer Centrum Nijmegen, UMC St. Radboud
Anneke Francke, bijzonder hoogleraar verpleging en verzorging in de laatste levensfase, VUmc
Myrra Vernooij-Dassen, bijzonder hoogleraar psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen, UMC St. Radboud.

Lees meer:
Brief van de zeven hoogleraren (PDF)
'Eigen bijdrage bij dementie contraproductief'

Dit bericht is integraal overgenomen van Zorgvisie - Mark van Dorresteijn

Foto © bjwebbiz @ morguefile.com