Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Leidraad Veilige zorgrelatie

Redactioneel - 27-05-2014

Het ministerie van VWS liet de leidraad ‘Veilige zorgrelatie’ maken om grensoverschrijdend gedrag of mishandeling van cliënten in de langdurende zorg te bestrijden.

Kwetsbaarheid
Waar in een relatie een van beiden kwetsbaar is en afhankelijk van de zorg van een ander, dan kan er risico ontstaan op grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik en emotionele of  lichamelijke mishandeling. Cliënten in de langdurende zorg hebben recht op bescherming  hiertegen.  Het ministerie van VWS liet hierom de leidraad ‘Veilige zorgrelatie’ ontwikkelen. Hiermee kunnen bestuurders van zorginstellingen beleid maken of hun beleid aanscherpen en binnen de organisatie afspraken maken.

Voor individuele medewerkers, vrijwilligers of cliënt(vertegenwoordigers) kan de leidraad helpen om het onderwerp op de agenda te zetten of  om voor zichzelf te achterhalen hoe in een bepaalde situatie te handelen

Pilot
Acht zorgorganisaties testen de implementatie van de leidraad ‘Veilige zorgrelatie’ uit.  Zomer 2014 komt de definitieve leidraad beschikbaar. Maar iedereen die dat wil, kan nu al aan de slag. De leidraad is beschikbaar op  http://www.veiligezorgrelatie.nl

Samenvatting
Samengevat houdt de leidraad de volgende stappen in:

Download hier de PDF van deze samenvatting

De volledige leidraad is te vinden op: Veiligezorgrelatie.nl

Deel deze pagina