Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Meer aandacht voor ouderenmishandeling

Redactioneel - 26-10-2012

Ouderenmishandeling verdient dezelfde aandacht als kindermishandeling
In een recent artikel in Medisch Contact stelt de Leyden Academy on Vitality and Ageing dat de ernst van ouderenmishandeling zwaar wordt onderschat. Directeur prof.dr. Rudi Westendorp: “vijf procent van de ouderen heeft te maken met mishandeling en we herkennen het niet.” Dat komt ook omdat mishandeling niet altijd als zodanig herkend wordt, bijvoorbeeld bij psychische mishandeling of financiële uitbuiting. Westendorp: “Op kindermishandeling is men alert, daar worden vragenlijsten en screeningslijsten op losgelaten. Kinderen zijn in, ouderen zijn out.”

‘Ouderen in veilige handen’
Vorig jaar startte staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten het actieplan Ouderen in veilige handen, dat mensen alert moet maken op de risicofactoren voor ouderenmishandeling: eenzaamheid, afhankelijkheid, verminderde mobiliteit en overbelasting van zorgmedewerkers. Het plan bestaat ondermeer uit een voorlichtingscampagne; het ontwikkelen van een handleiding voor zorgaanbieders, voor de screening van zorgmedewerkers, en trainingsmodules signalering en melding, voor zorgprofessionals.

Stelselmatig screenen op ouderenmishandeling
De Leyden Academy wil aan het actieplan een stelselmatige screening toevoegen: “wij pleiten voor screening op mishandeling zodra iemand van 75 jaar en ouder zich meldt bij de  EHBO, huisarts of verpleeghuis.”. Het instituut schuift twee instrumenten naar voren die voor de screening gebruikt kunnen worden: de Brief Screen For Elder Abuse (BASE) en de Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S EAST). “Verder overleg tussen ministerie, IGZ en veldpartijen moet leiden tot een implementatieplan voor de screening.” Het is de bedoeling dat de screening toegepast gaat worden op de Eerste Hulp in ziekenhuizen, op huisartsenposten en in verpleeghuizen.

Meer lezen
In het artikel dat de Leyden Academy schreef voor Medisch Contact wordt dieper ingegaan op onderzoek naar hoe vaak het voorkomt en wordt een analyse gemaakt van de achtergrond van de onderkenning van ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling uit de schaduw (artikel)
Ouderen in veilige handen (artikel en actieplan)

Bron: ‘Ouderenmishandeling uit de schaduw’, Medisch Contact Nr. 39 – 25 september 2012

Instrumenten:
BRIEF ABUSE SCREEN FOR THE ELDERLY (BASE) (+ vertaling in NL door IDé)
De Hwalek-Sengstock Ouderenmishandeling Screeningtest

Website:
Leyden Academy on Vitality and Ageing

Foto's © chilombiano / morguefile.com

Deel deze pagina