Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Revalideren kan ook bij gevorderde dementie!

Door: Tiny Hooftman (fysiotherapeut) - Redactioneel - 01-03-2012

Een wijdverbreid misverstand is dat mensen met gevorderde dementie niet zouden kunnen revalideren, na een heupoperatie bijvoorbeeld. Hierdoor krijgen deze mensen geen redelijke kans op herstel. Daarbij blijven zij onnodig lang in ziekenhuizen.

Dat moet en kan anders, vinden wij in ons verpleeghuis. Revalidatie kost multidisciplinaire samenwerking en extra tijd, maar dat kan met een revalidatiezorgpakket (ZZP 9). Sinds twee jaar vragen wij dat altijd aan voor bewoners na een ingrijpende operatie. De aanvragen worden ook altijd gehonoreerd. Hiermee slagen wij erin om bewoners die schijnbaar uitzichtloos immobiel zijn, weer op de been te helpen.

Een voorbeeld:
Mevrouw Janssen*, 86 jaar, gevorderde dementie, kreeg na een val een kunstheup. Ze verkeert in slechte conditie: aanraken en bewegen linkerbeen geeft forse pijn, ze kan niet lopen en kan met hulp van twee mensen slechts 3 seconden (op)staan en niet zelfstandig balans houden. De immobiliteit heeft geleid tot een decubitusplek van 5 - 10 cm op haar linkerhak, tot incontinentie en tot kortademigheid bij (geringe) inspanning. Mevrouw is angstig bij bewegen, opstaan, aanraken, maar heeft wel een sterke wil om te revalideren en reageert motorisch adequaat op verbale opdrachten.

Met behulp van een revalidatieprogramma is zij weer zelfstandig gaan lopen met rollator, en gaat ze weer zelfstandig naar de wc. Ze is niet meer incontinent! De revalidatie is inmiddels gestopt. Als zij deze zorg en behandeltijd niet had gekregen, was zij absoluut een passieve bewoner geworden/gebleven. Dat wil zeggen: rolstoelafhankelijk, transfers met passieve lift en bijkomende risico's als decubitus, incontinentie etc.

Een snelle start van revalidatie is van belang - liefst in de eigen vertrouwde omgeving - evenals een multidisciplinaire aanpak, waarbij de verzorgenden en familie een cruciale rol spelen. Bij de revalidatie kan iedereen worden ingeschakeld. Alle kleine beetjes helpen. De kapper bijvoorbeeld, als die de klant niet in de rolstoel behandelt, maar uitnodigt (en zo nodig helpt) om in de kappersstoel plaats te nemen, dan zijn er die dag toch weer twee oefenmomenten extra.

Reageer!
Ik zou op deze website graag veel meer goede voorbeelden en tips uitwisselen, zodat zoveel mogelijk mensen enthousiast worden voor revalidatie en mobilisering van mensen met gevorderde dementie. Mailt u uw voorbeelden en tips?

 

Noot: De in het artikel genoemde ZZP 9 maakte onderdeel uit van de AWBZ, en die is intussen vervangen door de Wlz. 'ZZP 9' heet nu 'ZP VV 9'. (ZorgProfiel Verpleging en Verzorging 9) Voor de meeste verpleeghuisbewoners biedt dit ZorgProfiel niet extra financiële ruimte voor revalidatie, andere zorgprofielen wel. Zie hier de inhoud van de zorgprofielen en zie hier de bijbehorende tarieven en per zorgprofiel het percentage verpleeghuisbewoners dat daar gebruik van maakt

 

Lees ook het artikel 'Operatie 80-plusser niet altijd zinloos' van Medisch Contact.

*) gefingeerde naam

Deel deze pagina