Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Nieuwe boeken

Door: IDé Redactie - Redactioneel - 20-09-2010

De afgelopen maanden zijn veel interessante nieuwe boeken verschenen. In de drukte van Niet fixeren is een kunst! zijn wij nog niet aan boekbesprekingen toegekomen. Maar de titels en hun inhoud willen we u niet onthouden:

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers | M. Graff e.a. | ISBN 978 90 313 7873 9
Dit boek gaat over speciale ergotherapie aan huis voor mensen met dementie en hun naaste. Met deze wetenschappelijk ontwikkelde aanpak kunnen mensen met dementie langer zelfstandig blijven en voelen en hun mantelzorger zich beter. Zie ook het IDé artikel Speciale ergotherapie werkt.  Het boek beschrijft de aanpak en bevat praktische werkmaterialen. Lees meer over dit boek.

‘k Zou zo graag een ketting rijgen | K. Kirkland, H. McIlveen e.a. | ISBN 978 90 239 2152 3
In dit boek bieden de oorspronkelijke auteurs een vorm van kringgesprek voor ouderen aan, met speciale aandacht voor de dementerende mens. Geestelijk verzorgers, werkzaam binnen de Zonnehuisgroep, hebben – met medewerking van anderen – dit boek niet alleen vertaald, maar ook meer toegesneden op Nederlandse situatie. Lees meer over dit boek.

Mensenlief. Beeld- en reflectievragen rondom stervensbegeleiding | Bureau Mensbeeld
Een kit voor, al dan niet beroepsmatige professionals, die mensen (gaan) begeleiden bij zingevingsvragen en/of stervensbegeleiding. Te gebruiken als ondersteunend materiaal in het bespreekbaar maken van zingevingsvragen en vragen rond de dood. Lees meer over de kit.

Ouderenmishandeling | Gerda Krediet | ISBN 978 90 352 3165 8
Het boek Ouderenmishandeling is bedoeld voor professionals in de zorg die in hun werk te maken krijgen met ouderen die mishandeld worden. Ouderenmishandeling komt tot uiting in fysieke mishandeling, maar bijvoorbeeld ook in financiële uitbuiting en psychische mishandeling. Lees meer over dit boek.

Stemmen van de ziel | Hans Siepel | ISBN 978 90 8954 001 0
Dit boek, dat het twee jaar durende dementieproces van de moeder van de auteur schetst, laat zien dat aan dementie ook een heel andere betekenis gegeven kan worden. Dementie als de stem van de ziel. Een spirituele benadering. Lees meer over dit boek.

Plezier in je werk | Anselm Grün | ISBN 978 90 259 5899 2
De bekende benedictijner monnik Anselm Grün schreef op verzoek van het CNV een boek over plezier in je werk. Door dit thema te verbinden met spiritualiteit, krijgt het een diepere betekenis. Lees meer over dit boek.

Zorg naar eer en geweten | Jolanda de Mooij, Milly van der Ploeg | ISBN 978 94 6107 013 5
een helder en rijk geschreven boek over misstanden in verpleeghuizen. De schrijfster bespreekt Beladen kwesties als ondervoeding, fixeren en drogeren bespreekt vanuit haar referentiekader als verpleegkundige. Ook schrijft zij over gewetensbezwaren bij het leveren van ondermaatse zorg en over haar strijd dit te verbeteren. Lees meer over dit boek. De schrijfster werd voor het tv-programma EenVandaag ook geinterviewd, deze aflevering kunt u nu terug zien.