Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Reparatiewet voor Wzd en Wvggz

Redactioneel - 05-06-2020

Wet zorg en dwangOp 4 juni jl. startte de consultatie van de concept-reparatiewet Wzd en WvGGZ.

De belangrijkste wijzigingsvoorstellen voor de Wzd zijn:

  • Wilsonbekwaamheid vaststellen: als de direct betrokkenen (cliëntvertegenwoordiger en een bij de zorg betrokken deskundige) het niet eens worden over de wilsbekwaamheid van de cliënt dan mag een onafhankelijke BIG geregistreerde deskundige de eindbeslissing nemen.
  • Medische verklaring bij IBS: als die al werd afgegeven voor de WvGGZ mag die ook voor de Wzd worden gebruikt.
  • Bij acute onvrijwillige zorg mag de zorgverantwoordelijke de beslissing ook achteraf vastleggen, niet altijd vooraf
  • Uitwisseling van persoonsgegevens is mogelijk voor een goede uitvoering van de Wzd

Tot slot zijn enkele artikelen op tekstueel gebied gewijzigd dan wel geharmoniseerd met de Wvggz, om de leesbaarheid van de wettekst te verbeteren. Daarnaast worden foutieve verwijzingen in de wet gecorrigeerd.

Consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel. Iedereen kan op een of meerdere of alle onderdelen van de reparatiewet reageren.

Voorstellen voor ingrijpende wijzigingen worden niet meegenomen. In 2021 wordt de Wzd geëvalueerd en kunnen meer ingrijpende voorstellen worden overwogen.

Bron: Overheid.nl

Deel deze pagina

Toon alle gerelateerde artikelen