Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Wet zorg en dwang nog dit jaar aangepast

Redactioneel - 31-03-2020

(geactualiseerd op 3 november 2020)

Vinklijsten invullenOp donderdag 29 oktober 2020 treedt de spoedreparatiewet voor de Wzd en WvGGZ in werking, nadat de Eerste Kamer en de Tweede Kamer deze zonder beraadslaging aannamen, als hamerstuk.De spoedreparatiewet moet beide wetten in de praktijk makkelijker uitvoerbaar maken.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen voor de Wzd zijn:

  • Wilsonbekwaamheid vaststellen: als de direct betrokkenen (cliëntvertegenwoordiger en een bij de zorg betrokken deskundige) het niet eens worden over de wilsbekwaamheid van de cliënt dan mag een onafhankelijke BIG geregistreerde deskundige de eindbeslissing nemen.
  • Medische verklaring bij IBS: als die al werd afgegeven voor de WvGGZ mag die ook voor de Wzd worden gebruikt.
  • Bij acute onvrijwillige zorg mag de zorgverantwoordelijke de beslissing ook achteraf vastleggen, niet altijd vooraf
  • Uitwisseling van persoonsgegevens is mogelijk voor een goede uitvoering van de Wzd

Tot slot zijn enkele artikelen op tekstueel gebied gewijzigd dan wel geharmoniseerd met de Wvggz, om de leesbaarheid van de wettekst te verbeteren. Daarnaast worden foutieve verwijzingen in de wet gecorrigeerd.

Monitoring en evaluatie in 2021

Veel knelpunten die het veld naar voren brengt rond de Wzd en de WvGGZ worden momenteel gemonitord. Zoals  onnodige bureaucratie, capaciteit van de crisisdiensten, administratieve lasten en ervaringen van cliënten. De Wzd zal vóór het einde van 2021 worden geëvalueerd en daarbij zal er veel aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid van de wet. Uit de evaluatie kan blijken dat verdere aanpassing van de Wvggz en de Wzd wenselijk is, aldus het ministerie.

Bron: dwangindezorg.nl

Lees alle hoofpunten van de Wzd op onze speciale Wzd pagina

Toon alle gerelateerde artikelen