Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Wet zorg en dwang nog dit jaar aangepast

Redactioneel - 31-03-2020

(geactualiseerd op 28 mei 2020)

Vinklijsten invullenHet ministerie van VWS gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) aanpassen om hem in de praktijk makkelijker uitvoerbaar te maken. 

Daarnaast overlegt  de minister met VGN en ActiZ over de vraag hoe de administratieve lasten verder beperkt kunnen worden zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsbescherming van de cliënt.

Spoedreparatiewetsvoorstel 

Op 11 mei is aan de Tweede Kamer een spoedreparatiewetsvoorstel gestuurd, voor een aantal punten die relatief snel kunnen worden doorgevoerd. Het wijzigingsvoorstel van 11 mei verlaagt voor de Wzd regeldruk rond gedwongen opnames. Bij de aanvraag van een rechterlijke machtiging volstaat in het voorstel een medische verklaring, en is niet meer tevens een verklaring van de zorgaanbieder nodig. Ook komt de eis te vervallen dat een arts die een dergelijke verklaring afgeeft niet in dienst mag zijn bij de zorgaanbieder als de cliënt daar al is opgenomen. Zie hier het spoedreparatiewetsvoorstel.

Tweede wijzigingsvoorstel 

In 2020 wordt verder gewerkt aan een tweede, omvangrijker wetsvoorstel om de  uitvoerbaarheid van de Wzd beter uitvoerbaar te maken. Dit wetsvoorstel wordt deze zomer in consultatie gebracht. Naar verwachting zal rond de jaarwisseling aan de Tweede Kamer het tweede wijzigingsvoorstel worden aangeboden.

Monitoring en evaluatie in 2021

Veel knelpunten die het veld naar voren brengt rond de Wzd en de WvGGZ worden momenteel gemonitord. Zoals  onnodige bureaucratie, capaciteit van de crisisdiensten, administratieve lasten en ervaringen van cliënten. De Wzd zal vóór het einde van 2021 worden geëvalueerd en daarbij zal er veel aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid van de wet. Uit de evaluatie kan blijken dat verdere aanpassing van de Wvggz en de Wzd wenselijk is, aldus het ministerie.

Bron: dwangindezorg.nl

Lees alle hoofpunten van de Wzd op onze speciale Wzd pagina

Deel deze pagina

Toon alle gerelateerde artikelen