Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Hoe staat het er nu voor met de Wet zorg en dwang?

Redactioneel - 15-12-2017

Interieur Eerste KamerZoals bekend is het wetsvoorstel Zorg en dwang op 19 september 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. Zoals nu gepland, zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel met de aanpassingen van februari jl.  gaan bespreken op 15 en 16 januari 2018, tezamen met het wetsvoorstel voor de GGZ.

Internetconsultatie

Intussen is het ministerie van VWS een aantal aanvullende regelingen aan het voorbereiden: Algemene Maatregelen van Bestuur. Deze betreffen 1) onvrijwillige zorg thuis; 2) eisen aan externe deskundigen die geraadpleegd moeten worden bij onvrijwillige zorg 3) gegevensverwerking 4) Klachtencommissie 5) cliëntenvertrouwenspersoon.  Deze conceptbesluiten legt VWS – met een aantal vragen in een internetconsultatie - voor aan het veld. Reageren kan tot 4 februari a.s.

Geschiedenis

Nadat het wetsvoorstel in 2013 was aangenomen door de Tweede Kamer, zijn er in februari 2017 wijzigingen aangebracht, om dit wetsvoorstel beter te laten aansluiten bij het wetsvoorstel voor dwang in de GGZ (Wvggz).

Het wetsvoorstel, dat met al zijn aanvullingen en toelichtingen steeds complexer werd, is op 16 mei 2017 besproken in een openbare hoorzitting met enkele deskundigen en belanghebbenden, waaronder ActiZ en Verenso. Zie hier het verslag.

Zie hier het complete dossier van de Eerste Kamer.

Vilans

Vilans organiseert voor cliëntvertegenwoordigers, zorgmedewerkers en behandelaars een gratis werkconferentie '101 Vragen over de Wet Zorg en Dwang' op vrijdag 2 februari 2018. Klik hier voor meer info en aanmelden.

Deel deze pagina