Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Hans Houweling, grondlegger van fixatievrije zorg

Redactioneel - 22-11-2017

Hans HouwelingVrijdag 17 november jl. is Hans Houweling overleden. Verpleeghuisarts en vader van ‘fixatievrije zorg’.

IDé gedenkt hem met groot respect.

Houvast

Hans was fel tegenstander van Zweedse banden en andere vormen van fixatie, al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. ‘Mensen met dementie zoeken houvast. Dan is het vreemd dat je ze vastbindt’, zei hij in een interview met IDé in 2008. We moeten ze juist nabijheid, huiselijkheid en geborgenheid bieden’.

Hans vatte het kort en bondig samen: ‘Fixeren is slechte zorg, dat moeten we niet meer willen.’ Als het aan hem lag, werd de Zweedse band verboden. ‘Ik ben heel teleurgesteld dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg dit niet doet. De Inspectie weet dat er per jaar vele ongevallen gebeuren, waaronder sterfgevallen. En over de psychologische aspecten van fixeren, wordt al helemaal niet gesproken…’ 

Samen doen

Ook Hans heeft voor dilemma’s gestaan, en hij benadrukte dat je het samen moet doen. ‘Het is een aangelegenheid van het hele team. De verzorgende moet zich gesteund voelen door de familie, het management en de dokter. Zéker de dokter.’

Ik bind hou vast!

Samen met Hans Houweling, Jan Hamers (Universiteit Maastricht) en Erik Scherder (Vrije Universiteit) startte IDé in 2008 de campagne voor fixatievrije zorg, die op Hans’ voorstel de naam  ‘Ik bind hou vast’ kreeg. In 2010 volgde hieruit het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling.  

WarmThuis

Hans heeft zich sinds de jaren zeventig ingezet voor een betere levenskwaliteit voor mensen met dementie in het verpleeghuis. Naast het pionierschap voor fixatievrije zorg, ontwikkelde hij kleinschalige alternatieven voor verpleeghuizen. Eerst met het Anton Pieckhofje te Haarlem en later – samen met Hugo van Waarde en René de Vries - de woonzorgboerderijen van WarmThuis. Hans was daarnaast bestuurslid van Denkbeeld tijdschrift voor psychogeriatrie, en kroegbaas van het Alzheimercafé Zandvoort. 

Hans Houweling heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de modernisering van de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie.  We wensen zijn vrouw Leny en zijn kinderen veel sterkte toe.

Meer lezen over het werk van Hans Houweling:

Deel deze pagina