Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Extra aandacht voor mondzorg in de ouderenzorg

Redactioneel - 12-08-2013

De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) gaat in de tweede helft van dit jaar tijdens inspectiebezoeken extra aandacht besteden aan mondzorg in de ouderenzorg. De reden hiervoor is dat de IGZ signalen ontvangt dat de kwaliteit van de mondzorg in de ouderenzorg onvoldoende is.

Ernstige gevolgen
Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg voor ouderen. Een slechte mondgezondheid kan ernstige gevolgen hebben, zoals ondervoeding, ontstekingen, pijn en smaakstoornissen. Een goede mondgezondheid bevordert de kwaliteit van leven.

Richtlijn mondzorg
Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn voor een deel van hun bewoners verantwoordelijk voor het leveren van mondzorg. Dat geldt voor bewoners met een CIZ- indicatie voor verblijf en behandeling. Om zorgverleners handvatten te geven voor het leveren van mondzorg, is in 2007 de richtlijn "Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen" opgesteld. Deze richtlijn beschrijft waaraan kwalitatief goede mondzorg moet voldoen.

Toezicht inspectie
In de tweede helft van 2013 neemt de inspectie het onderwerp mondzorg mee tijdens inspectiebezoeken aan verpleeg- en verzorgingshuizen. In het toezicht baseert de inspectie zich op de richtlijn "Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen".

Van elk bezoek stelt de inspectie zoals gebruikelijk een rapport op. Daarin wordt naast de overige onderwerpen die zijn getoetst tijdens het bezoek, ook apart aandacht besteed aan mondzorg. De inspectie publiceert deze instellingsrapporten op haar website. De resultaten van alle bezoeken worden gebundeld en gepresenteerd in een samenvattend rapport over mondzorg in de ouderenzorg. Dat rapport verschijnt naar verwachting in de eerste helft van 2014.

November 2013: Symposium 'De mond niet vergeten'
Op 21 november is er, op initiatief van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, de Vrije Universiteit en IDé, in Amsterdam een symposium over het belang van goede mondzorg bij ouderen. In dit symposium leert u hoe iedereen daaraan zijn steentje kan bijdragen: de oudere zelf en diens naasten, verzorgenden en verpleegkundigen thuis en in het verpleeghuis, tandartsen en mondhygiënisten, en ook huisartsen, praktijkondersteuners en casemanagers!

Allerlei onderwerpen komen aan bod: het belang van kauwen bij het ouder worden, pijnbeleving bij mensen met dementie, tips voor het omgaan met mensen met dementie, mondzorg bij kwetsbare ouderen, voeding en de invloed op het gebit en veel voorkomende ziektebeelden bij ouderen. Meer informatie over het programma en de aanmelding vindt u hier.

Bron: IGZ