Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

wegvliegende sleutels

Stichting IDé - Innovatiekring Dementie werd in 2007 opgericht met een driejarige startsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Sindsdien is IDé voor het gratis verzamelen en verspreiden van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden volledig afhankelijk van donaties, advertentie-inkomsten en vrijwilligerswerk.

Helpt u mee?

Uw steun is hard nodig! Elk bedrag is welkom.

IBAN NL24INGB0005058623 t.n.v. Stichting IDé – Innovatiekring Dementie, De Bilt.

anbi aanduidingInnovatiekring Dementie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan IDé zijn fiscaal aftrekbaar en nalatenschappen kunnen vrij van successierechten aan IDé worden geschonken.

Deel deze pagina