Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Voor meer kennis en inspiratie heeft IDé de volgende bronnen voor u verzameld:

Algemene informatie dementie

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Dit centrum maakt zich hard voor een excellent zorg- en ondersteuningsaanbod voor jonge mensen met dementie.

Handwijzer
Digitaal naslagwerk voor ondersteuning en informatie over leven met dementie. Onderdeel van Dementieweb / Tao of Care.

Dementie.nl
Website van Alzheimer Nederland met informatie en tips voor het leven met dementie en de dagelijkse zorg. De verschillende vormen van dementie en hun verloop worden ook beschreven.

FTD Lotgenoten
Informatie, tips en ondersteuning door naasten en voor naasten van mensen met frontotemporale dementie.

www.mist-jong-dementie.nl
De gevolgen van dementie zijn bij jonge mensen fors anders dan bij ouderen. Deze website van partners van jonge mensen met dementie heeft tot doel om hier aandacht aan te geven.

Onthou mens
Website met een schat aan informatie, hulpmiddelen, materialen en ideeën. Onderdeel van het Dementieplan Vlaanderen 2010-2014 'Vergeet dementie, onthou de mens'.  

Dementieweb
Interactief platform voor iedereen die met dementie te maken heeft. Onderdeel van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie van Tao of Care / Annemei Thé.

Canon gerontologie
Website met veel informatie over het ouder worden, bijeengebracht door een keur aan deskundigen van wetenschappelijke instellingen in Nederland.

Alzheimercentrum Amsterdam
Voor diagnostiek van dementie. Onderdeel van VU Medisch centrum te Amsterdam.

Leerplein Dementie Aalsmeer 
Informatie voor Iedereen die met dementie te maken heeft. Voor professionals maakt het Leerplein 'blended werken' mogelijk.

 

Algemene Informatie zorg

Wat kunt u doen bij dementie? (.pdf - update 2020)
Praktische handreiking voor mantelzorgers, geschreven door Carolien Langendijk, zelf mantelzorger. Zij stelde haar ervaringen te boek zodat de zoektocht voor anderen misschien wat makkelijker wordt.

De mond niet vergeten! 
Website met informatie over (hulp bij) goede mondverzorging voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie, met instructiefilms en handige adressen.

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers
Website van de officiële helpdesk met alle informatie over deze moderne dagcentra, met een sociëteit, gespreksgroepen en meer.

Dwang in de zorg
Informatiepunt van de overheid over dwang in de zorg. Met vragen uit de praktijk, rechten en plichten van alle betrokkenen en inspiratie voor betere oplossingen dan dwang.

Ik leef
Website van Pauline van Munster met informatie die helpt bij het omgaan met de laatste levensfase. Heeft als basis het boek ‘Stel, je gaat dood – hoe regel je dan je leven?

Thuisarts
Website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), met informatie over gezond blijven, klachten zelf aanpakken en wanneer naar de huisarts te gaan.

Mijn beste heup
Website van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) over heupprothesen, de bijbehorende operatie en de revalidatie na de operatie. 

Zorg voor beter
Kennisplein voor professionals in de langdurende zorg voor mensen met een beperking, met informatie en handreikingen voor de dagelijkse zorg.

 

Keuzesites

www.zorgkaartnederland.nl
Informatie over de kwaliteit van zorg van zorginstellingen zoals verpleeghuizen, thuiszorg en ziekenhuizen, en van behandelaren zoals tandartsen en huisartsen.

www.ouderenwegwijs.nl
Informatie die helpt om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en leven. 

Kies beter
Website van de overheid die helpt bij het maken van keuzes in de zorg. Informatie over meer dan 30 soorten zorgverleners.

Kwaliteitsvenster ziekenhuizen
Website van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) met kwaliteitsinformatie  over ziekenhuizen en revalidatiecentra.

www.roze50plus.nl
Informatie voor homoseksuele ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Met een kennisbank voor zorgprofessionals.

Seniorenvriendelijk ziekenhuis
Keuzewijzer op de website van ouderenorganisatie KBO-PCOB. Vind een Seniorenvriendelijk ziekenhuis in uw buurt.

 

Activiteiten voor mensen met dementie

Grijs, Groen & Gelukkig
Grijs, Groen en gelukkig is een programma waarmee IVN zorginstellingen ondersteunt om ouderen een gelukkige oude dag te bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Ook voor ouderen in zorgcentra en ouderen met dementie.

Toen was koken heel gewoon
Boekje over eten, nostalgische seizoensgerechten met een moderne twist en foto’s uit de bladen van toen. Een inspiratiebron voor iedereen die zorgdraagt voor ouderen van nu. Het kost € 9,90 en online te bestellen bij veel boekhandels, waaronder bol.com.

Stichting STV GeheugenVenster
Biedt een beeld- en muziekprogramma op TV, speciaal voor mensen met dementie in woonzorgcentra.

Fotopresentatie als ontspanningsactiviteit
Thema-DVD’s met 175-200 foto’s die elkaar in rustig tempo afwisselen. De beelden zorgen voor rustige aangename prikkels.

Een kijkje achter de schermen
Methodiekboek over theater maken met mensen met beginnende dementie. Van de maker van 'Ik weet nog goed...' Tevens workshops. 

DemenTalent
Kenniscentrum voor de inzet van mensen met dementie als vrijwilliger. 

Grijs, Groen & Gelukkig
Website van IVN die zich inzet om de omgeving van woonzorgcentra te vergroenen en de bewoners natuurlijke activiteitenprogramma’s aan te laten bieden.

Jukebox Daisy
Met muziek van de jaren 50 en 60 brengt Daisy gezelligheid en ontroering in huis. In een intieme setting zingt ze liedjes begeleid door de lichtgevende jukebox.

BeweegID
Attractieve en praktische materialen voor beweegactiviteiten. Bijv. de BeweegID box met 70 beweegactiviteiten; een materialenpakket, en de STA-OP map voor valpreventie en behoud van zelfstandigheid.

Hug4Joy
Organiseert bezoeken van therapiedieren aan mensen die in een (zorg)instelling verblijven. Voor momentjes van geluk.

Stoelyoga
Yoga bevordert de geestelijke en lichamelijke fitheid. Voor mensen met beperkingen is er stoelyoga. Op de speciale website vindt u alle informatie, en de adressen waar stoelyoga gegeven wordt.

'Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim zestig ideeën om samen te genieten'
Boek van Marcelle Mulder en Anniek Kramer. Met tips, ideeën, inspiratie voor naasten om een bezoek aan hun dierbare zo in te vullen dat het voor beiden een genoegen is. 

Digitale fotopresentatie
Foto’s van natuur en seizoenen volgen elkaar in een rustig tempo op. Om samen naar te kijken, van te genieten en/of erover te praten. DVD kost: € 18,50 (2017)

Studio ruimzien
Textiel- en interieurontwerpster Bente Schonkeren geeft interieuradvies voor PG-afdelingen en ontwikkelt producten voor mensen met dementie (o.a. 'voelkussens'). 

Belevingswandeling voor bewoners van een zorgcentrum of deelnemers van een dagverzorging. Zintuigen prikkelen (zien, ruiken, smaak, geluid, voelen), herinneringen van vroeger ophalen, sociale contacten bevorderen tussen de deelnemers en hun begeleider

Dansnamiddag met Dj Nostaljos! 
Voor een ouderwets feestje van 2 uur met die muziek van toen, o.l.v. DJ Nostaljos.

Rememborie
24 fotokaarten, met herkenbare voorwerpen van vroeger. Met de kaarten kunnen herinneringen worden opgehaald en gespeeld: kwartetten of "memory" (2 sets).


Hulpmiddelen voor mensen met dementie

Vilans Hulpmiddelenwijzer
Onafhankelijke informatie over meer dan 10.000 hulpmiddelen: gebruiksdoel, vergoedingsmogelijkheden en richtprijzen.

Dementie-winkel
Webshop met een producten die helpen een gunstige omgeving te creëren voor mensen met dementie. 

 

Persoonlijke ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten

‘Wat woorden nog zeggen’
Bij mensen die hoogbegaafd zijn, is dementie vaak lastig te zien. Zeker voor zorgprofessionals. Naasten zien het vaak eerder, maar zonder diagnose blijft de twijfel en ontbreekt tijdige steun. Hendrikje Fictorie maakte het mee en schreef een boek.

‘Spreken over vergeten’
Invulboekje voor mensen met geheugenproblemen en/of beginnende dementie. Het helpt hen na te denken over wat voor hen belangrijk is in het leven, en over de wensen voor nu én de toekomst.

‘Steun en troost bij dementie’
Zorg je voor iemand met dementie? Waar vind je dan steun en troost? Nieuw boek met verhalen en bronnen van steun en troost. Ook Inspirerend voor zorgprofessionals.

Patat & Pavlov
Een boek over vrolijk stemmende en verdrietige belevenissen met een moeder in een verpleeghuis en hoe moeders dementie een betere relatie met haar dochter opleverde. 

Dementelcoach
De Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonisch ondersteuning bij de zorgen voor hun naaste met dementie.

Dementiedialoog
Cursussen en ondersteuningsweekenden voor mensen met beginnende dementie en hun directe naaste(n).

Alzheimer Telefoon 0800 – 5088 (gratis)
Een luisterend oor en advies voor mensen met dementie en hun naasten, door vrijwilligers van Alzheimer Nederland.  Zeven dagen per week van 9:00 - 23:00 uur.

Geriant DOC-teams
Casemanagement voor mensen met dementie thuis of in het verzorgingshuis in de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland.

Korrelatie
Anoniem per telefoon, WhatsApp of mail praten over psychische klachten. De psychologen en maatschappelijk werkers van Korrelatie geven gratis advies en hulp.

4dementie
Begeleiding van naasten vanuit alternatieve benaderingswijzen, gespecialiseerd in readingen en coaching op het gebied van dementie.

 

Scholing en advies voor zorgprofessionals

Kom op verhaal
Voor het inzetten van een senior-acteur bij trainingen leren omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

De mond niet vergeten! 
Programma om mondgezondheid van kwetsbare ouderen en mensen met demente multidisciplinair te verbeteren. Op de website digitale scholingspakketten, screenings- en verwijsinstrument en implementatie draaiboek.

Dementiezorg voor elkaar
Biedt gratis ondersteuning aan samenwerkingsverbanden uit de sectoren wonen, zorg en/of welzijn voor thuiswonende mensen met dementie. Onderdeel van Deltaplan Dementie.

Vrijheid en veiligheid bij dementie
Website over ‘Dialoogbijeenkomsten Vrijheid en veiligheid bij dementie’: om met elkaar in gesprek te gaan over dillemma’s, uitdagingen en oplossingsrichtingen.

Music and memory NL
Stichting traint, adviseert en ondersteunt zorgprofessionals om – samen met familie – voor IPods, tablets e.d. afspeellijsten te maken van de persoonlijke, favoriete muziek van mensen met dementie

Stichting PDL
PDL is een methode om mensen met die erg zorgafhankelijk zijn, zó te verzorgen dat wordt aangesloten bij hun eigen aard, wensen en mogelijkheden. De stichting organiseert scholingen. 

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
CCE biedt zorgverleners en naasten van mensen met dementie (gratis) deskundig advies als de zorg is vastgelopen en kwaliteit van leven in gedrang komt. Op de site ook volop info over omgaan met probleemgedrag.

Geriant scholing en advies
Scholing op maat of vast samengestelde trainingen voor zorgprofessionals, zorgvrijwilligers, gemeenten, bedrijfsleven en verenigingen.

Breincollectief
Docenten, trainers en adviseurs, die werken vanuit de visie van ‘omgevingszorg’, ontwikkeld door Anneke van der Plaats.

Van Hemert produkties
Films en lespakketten over dementie.

De Trainingswinkel van het Netwerk Levensvragen, met een ruim aanbod van themabijeenkomsten rond levensvragen van ouderen, workshops en trainingen voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers. 

 

Begrip in de samenleving

Expo 'dementie anders bekeken' 
Minimuseum en foto’s waarop te zien is hoe mensen met dementie reageren op activiteiten waarbij herinneringen aan vroeger worden opgehaald.  

www.mist-jong-dementie.nl
De gevolgen van dementie zijn bij jonge mensen fors anders dan bij ouderen. Deze website van partners van jonge mensen met dementie heeft tot doel om hier aandacht aan te geven.


Divers

Levensverhaal
Uw levensverhaal of familiekroniek laten optekenen en een boek van laten maken met aandacht voor historie en vitale levenslijnen.


Landelijke organisaties

Alzheimer Nederland
Belangenbehartiger en fonds. Zet zich in voor subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en ondersteuning van mantelzorgers, kwaliteit van zorg.

KBO-PCOB
Ouderenorganisatie die zich sterk maakt voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

Noom
Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) behartigt de belangen van allochtone ouderen. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.

Roze zorg
Website die zich richt op het verbeteren van de positie van homoseksuele ouderen in de zorg- en welzijnssector. Met informatie over de 'Roze Loper' - het keurmerk voor 'homo-vriendelijke' zorginstellingen

LOC Zeggenschap in zorg
Vertegenwoordigt en adviseert cliëntenraden en cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, psychiatrie en 4 andere sectoren

Trimbos
Kennisinstituut voor de sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Op de website informatie over de nieuwe inzichten en actualiteiten. .

Verenso specialisten in ouderengeneeskunde
Specialisten ouderengeneeskunde behandelen en begeleiden ouderen met complexe gezondheidsproblemen, waaronder dementie. Thuis en in het verpleeghuis. Op de website informatie over nieuwe inzichten en actualiteiten.

www.neurologie .nl
Website van de NVN (Nederlandse Vereniging voor Neurologie) met volop informatie over neurologische aandoeningen en het werk van neurologen.

www.nvkg.nl
Website van de beroepsvereniging NVKG van klinisch geriaters (ouderenartsen in het ziekenhuis), over wat zij kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen en in welke ziekenhuizen zij te vinden zijn.

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Zet zich in voor menslievende zorg in Nederland.

Netwerk Levensvragen (voluit ‘Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen’), ondersteunt zorgverleners, welzijnswerkers, mantelzorgers en vrijwilligers bij het omgaan met levensvragen van ouderen 

 

Subsidies

Bij projecten of initiatieven die innovatie in de zorg bevorderen, is geld vaak welkom. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke ‘potjes’. Het overzicht is niet compleet. Kent u nog fondsen? Meld ze bij ons!

Brentano fonds
Heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouderen en al wat daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord. Thema’s: Eigen kracht en zingeving, bevordering vitaliteit; Armoede en verbetering van levensomstandigheden; Ontmoeting en multiculturele samenleving; Aanvullende projecten rond onderwijs; Versterking informele netwerken; Overige.
Brentano werkt nauw samen met de Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Goede doelen worden gesteund door de Giftencommissie van Het Maagdenhuis.

Gezamenlijk digitaal loket ouderenfondsen
Via de website www.fondsenvoorouderen.nl, bundelen nu zestien fondsen hun krachten. Via het invullen van de QuickScan ziet u snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen. De volgende fondsen en links naar hun websites zijn hier te vinden: Bavo Stichting, Dioraphte, Fonds 1818, FNO, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fonds Sluyterman Van Loo, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kansfonds, Nationaal Ouderenfonds, Oranje Fonds, Pius Stichting, Sint Laurensfonds, St. Gezondsheidszorg Spaarneland, St. Maagdenhuis, St. RCOAK, VSBFonds.

Alzheimer Nederland
Stichting Alzheimer Nederland werkt met 48 regionale afdelingen en een landelijk bureau in Bunnik aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun familie. Dit doen ze onder meer door voorlichting te geven; dementerenden en hun naasten te ondersteunen met bijvoorbeeld Alzheimer Cafés en belangenbehartiging. Deze stichting financiert onder meer wetenschappelijk onderzoek.

Contactgegevens
Alzheimer Nederland
Postbus 183, 3980 CD Bunnik
030 - 659 69 00

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe  
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder vijf afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen. Dit fonds kent een brede doelstelling, het doneert geld aan ‘maatschappelijke projecten’.

De bijdrage, die enige duizenden euro’s kan bedragen, wordt gegeven in de vorm van een eenmalige schenking. Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per drie jaar gegeven, tenzij het gaat om een koepelorganisatie met gespreide projecten.

Contactgegevens
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 

Herengracht 524 A, 1017 CC Amsterdam
020 - 6233246

Voorzorg Utrecht
De Stichting Voorzorg Utrecht (SVU) heeft als doel: het bevorderen van de gezondheidszorg in de ruimste zin. Zij verleent subsidies aan (innoverende) projecten, die instellingen of natuurlijke personen ten behoeve van de gezondheidszorg opzetten.

De voorkeur gaat uit naar doelen die het belang van patiënten zo breed mogelijk dienen en met name geen structureel karakter dragen. Reeds gestarte projecten worden niet gesubsidieerd. Initiatieven in de regio Utrecht (provincie Utrecht en het Gooi) krijgen voorrang bij de subsidietoekenning.

Contactgegevens

CZ Fonds
Voorop staat dat de projecten die worden ingediend bij het CZ Fonds gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van leven van de gebruikers van de (gezondheids)zorg. Het CZ Fonds stelt geld beschikbaar voor regionale zorginitiatieven die wellicht tussen wal en het schip dreigen te vallen.

Het CZ Fonds kent twee prijzen; de Verwenzorgprijs en de Zorgprijs. Deze richten zich onder meer op al het goede in de zorg en bijzondere zorgprojecten. CZ reikt de Zorgprijs iedere twee jaar uit aan drie vernieuwende zorgprojecten rond een thema.

Contactgegevens
CZ Fonds
Chasséveld 17
4811 DH BREDA

Postbus 2035
4800 CA Breda