Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Voor meer kennis en inspiratie heeft IDé de volgende bronnen voor u verzameld:

 

Algemene informatie dementie

Wat kunt u doen bij dementie? (update 2018)
Praktische handreiking voor mantelzorgers, geschreven door Carolien Langendijk, zelf mantelzorger. Zij stelde haar ervaringen te boek zodat de zoektocht voor anderen misschien wat makkelijker wordt.

Dementie.nl
Website van Alzheimer Nederland e.a. met informatie en tips voor het leven met dementie en de dagelijkse zorg. De verschillende vormen van dementie en hun verloop worden ook beschreven.

FTD Lotgenoten
Informatie, tips en ondersteuning door naasten en voor naasten van mensen met frontotemporale dementie.

Onthou mens
Website met een schat aan informatie, hulpmiddelen, materialen en ideeën. Onderdeel van het Dementieplan Vlaanderen 2010-2014 'Vergeet dementie, onthou de mens'.  

Dementieweb
Interactief platform voor iedereen die met dementie te maken heeft. Onderdeel van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie van Tao of Care / Annemei Thé.

Canon gerontologie
Website met veel informatie over het ouder worden, bijeengebracht door een keur aan deskundigen van wetenschappelijke instellingen in Nederland.

Alzheimercentrum Amsterdam
Voor diagnostiek van dementie. Onderdeel van VU Medisch centrum te Amsterdam.

Leerplein Dementie Aalsmeer 
Ervaringskennis en vakkennis komen bij elkaar in de website en bijeenkomsten van Leerplein Dementie Aalsmeer. Iedereen die met dementie te maken heeft - privé of beroepshalve - vindt hier volop informatie. Voor professionals maakt het Leerplein 'blended werken' mogelijk. Het concept en de opzet zijn  ook toepasbaar in andere gemeenten.

 

Algemene Informatie zorg

De mond niet vergeten! 
Website met informatie over (hulp bij) goede mondverzorging voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie, met instructiefilms en handige adressen.

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers
Website van de officiële helpdesk met alle informatie over deze moderne dagcentra, met een sociëteit, gespreksgroepen en meer.

Dwang in de zorg
Informatiepunt van de overheid over dwang in de zorg. Met vragen uit de praktijk, rechten en plichten van alle betrokkenen en inspiratie voor betere oplossingen dan dwang.

Ik leef
Website van Pauline van Munster met informatie die helpt bij het omgaan met de laatste levensfase. Heeft als basis het boek ‘Stel, je gaat dood – hoe regel je dan je leven?

Thuisarts
Website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), met informatie over gezond blijven, klachten zelf aanpakken en wanneer naar de huisarts te gaan.

Mijn beste heup
Website van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) over heupprothesen, de bijbehorende operatie en de revalidatie na de operatie. 

Zorg voor beter
Kennisplein voor professionals in de langdurende zorg voor mensen met een beperking, met informatie en handreikingen voor de dagelijkse zorg.

 

Keuzesites

www.zorgkaartnederland.nl
Informatie over de kwaliteit van zorg van zorginstellingen zoals verpleeghuizen, thuiszorg en ziekenhuizen, en van behandelaren zoals tandartsen en huisartsen.

www.ouderenwegwijs.nl
Website bevat alle informatie om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en leven. Er staat veel informatie voor ouderen op het internet maar het staat verspreid en is daardoor moeilijk te vinden. Ouderenwegwijs.nl draagt bij aan het toegankelijker maken van deze informatie.

Kies beter
Website van de overheid die helpt bij het maken van keuzes in de zorg. Informatie over meer dan 30 soorten zorgverleners.

Kwaliteitsvenster ziekenhuizen
Website van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) met kwaliteitsinformatie  over ziekenhuizen en revalidatiecentra.

www.roze50plus.nl
Informatie voor homoseksuele ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Met een kennisbank voor zorgprofessionals.

Seniorenvriendelijk ziekenhuis
Keuzewijzer op de website van ouderenorganisatie KBO-PCOB. Vind een Seniorenvriendelijk ziekenhuis in uw buurt.

 

Activiteiten voor mensen met dementie

'Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim zestig ideeën om samen te genieten'
Boek van Marcelle Mulder en Anniek Kramer. Met tips, ideeën, inspiratie voor naasten om een bezoek aan hun dierbare zo in te vullen dat het voor beiden een genoegen is. 

Digitale fotopresentatie
Foto’s van natuur en seizoenen volgen elkaar in een rustig tempo op. Om samen naar te kijken, van te genieten en/of erover te praten. DVD kost: € 18,50 (2017)

Studio ruimzien
Textiel- en interieurontwerpster Bente Schonkeren geeft interieuradvies voor PG-afdelingen en ontwikkelt producten voor mensen met dementie (o.a. 'voelkussens'). 

Belevingswandeling voor bewoners van een zorgcentrum of deelnemers van een dagverzorging. Zintuigen prikkelen (zien, ruiken, smaak, geluid, voelen), herinneringen van vroeger ophalen, sociale contacten bevorderen tussen de deelnemers en hun begeleider

Dansnamiddag met Dj Nostaljos! 
Voor een lekker ouderwets feestje met die geweldige muziek van toen.  DJ Nostaljos komt een 2 uur durende set draaien in uw zorginstelling en ‘zorgt voor Ambiance met de grote ‘A’.

Rememborie: 24 fotokaarten, met herkenbare voorwerpen van vroeger, die aanzetten om terug te kijken in het verleden. Met de kaarten kunnen herinneringen opgehaald worden, en ook samen gespeeld: ze kunnen als "memory" (2 sets) en als kwartetkaarten gebruikt worden. 


Hulpmiddelen voor mensen met dementie

Vilans Hulpmiddelenwijzer
Onafhankelijke informatie over meer dan 10.000 hulpmiddelen: gebruiksdoel, vergoedingsmogelijkheden en richtprijzen.

Dementie-winkel
Webshop met een breed assortiment aan producten die helpen een gunstige omgeving te creëeren voor mensen met dementie. Onderdeel van het Breincollectief van Anneke van der Plaats.

 

Persoonlijke ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten

Dementiedialoog
Cursussen en ondersteuningsweekenden voor mensen met beginnende dementie en hun directe naaste(n).

Alzheimer Telefoon 0800 – 5088 (gratis)
Een luisterend oor en advies voor mensen met dementie en hun naasten, door vrijwilligers van Alzheimer Nederland.  Zeven dagen per week van 9:00 - 23:00 uur.

Geriant DOC-teams
Casemanagement voor mensen met dementie thuis of in het verzorgingshuis in de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland.

Korrelatie
Anoniem per telefoon, WhatsApp of mail praten over psychische klachten. De psychologen en maatschappelijk werkers van Korrelatie geven gratis advies en hulp.

4dementie
Begeleiding van naasten vanuit alternatieve benaderingswijzen, gespecialiseerd in readingen en coaching op het gebied van dementie.

 

Scholing en advies voor zorgprofessionals

De mond niet vergeten! 
Programma om mondgezondheid van kwetsbare ouderen en mensen met demente multidisciplinair te verbeteren. Op de website digitale scholingspakketten, screenings- en verwijsinstrument en implementatie draaiboek.

Vrijheid en veiligheid bij dementie
Website over ‘Dialoogbijeenkomsten Vrijheid en veiligheid bij dementie’: om met elkaar in gesprek te gaan over dillemma’s, uitdagingen en oplossingsrichtingen.

Music and memory NL
Stichting traint, adviseert en ondersteunt zorgprofessionals om – samen met familie – voor IPods, tablets e.d. afspeellijsten te maken van de persoonlijke, favoriete muziek van mensen met dementie

Stichting PDL
PDL is een methode om mensen met die erg zorgafhankelijk zijn, zó te verzorgen dat wordt aangesloten bij hun eigen aard, wensen en mogelijkheden. De stichting organiseert scholingen. 

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
CCE biedt zorgverleners en naasten van mensen met dementie (gratis) deskundig advies als de zorg is vastgelopen en kwaliteit van leven in gedrang komt. Op de site ook volop info over omgaan met probleemgedrag.

Geriant scholing en advies
Scholing op maat of vast samengestelde trainingen voor zorgprofessionals, zorgvrijwilligers, gemeenten, bedrijfsleven en verenigingen.

Breincollectief
Docenten, trainers en adviseurs, die werken vanuit de visie van ‘omgevingszorg’, ontwikkeld door Anneke van der Plaats.

Van Hemert produkties
Films en lespakketten over dementie.

De Trainingswinkel van het Netwerk Levensvragen, met een ruim aanbod van themabijeenkomsten rond levensvragen van ouderen, workshops en trainingen voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers. 

 

Begrip in de samenleving

Het verpleeghuis is het einde
Boek en reizende fototentoonstelling met portretten en verhalen van verpleeghuisbewoners. De auteurs, twee verpleeghuisartsen; ‘Door bewoners zelf aan het woord te laten, zal dit boek bijdragen aan een frisse kijk op het leven en werken in het verpleeghuis’. Info:

Expo 'dementie anders bekeken' 
De expo ‘dementie anders bekeken’ wil op een positieve wijze de beleving van ouderen met dementie in beeld brengen. Met een minimuseum en foto’s waarop te zien is hoe mensen met dementie reageren op activiteiten waarbij herinneringen aan vroeger worden opgehaald. 

 

Landelijke organisaties

Alzheimer Nederland
Belangenbehartiger en fonds. Zet zich in voor subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en ondersteuning van mantelzorgers, kwaliteit van zorg.

KBO-PCOB
Ouderenorganisatie die zich sterk maakt voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

Noom
Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) behartigt de belangen van allochtone ouderen. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.

Roze zorg
Website die zich richt op het verbeteren van de positie van homoseksuele ouderen in de zorg- en welzijnssector. Met informatie over de 'Roze Loper' - het keurmerk voor 'homo-vriendelijke' zorginstellingen

LOC Zeggenschap in zorg
Vertegenwoordigt en adviseert cliëntenraden en cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, psychiatrie en 4 andere sectoren

Trimbos
Kennisinstituut voor de sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Op de website informatie over de nieuwe inzichten en actualiteiten. .

Verenso specialisten in ouderengeneeskunde
Specialisten ouderengeneeskunde behandelen en begeleiden ouderen met complexe gezondheidsproblemen, waaronder dementie. Thuis en in het verpleeghuis. Op de website informatie over nieuwe inzichten en actualiteiten.

www.neurologie .nl
Website van de NVN (Nederlandse Vereniging voor Neurologie) met volop informatie over neurologische aandoeningen en het werk van neurologen.

www.nvkg.nl
Website van de beroepsvereniging NVKG van klinisch geriaters (ouderenartsen in het ziekenhuis), over wat zij kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen en in welke ziekenhuizen zij te vinden zijn.

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Zet zich in voor menslievende zorg in Nederland.

Netwerk Levensvragen (voluit ‘Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen’), ondersteunt zorgverleners, welzijnswerkers, mantelzorgers en vrijwilligers bij het omgaan met levensvragen van ouderen 

 

Subsidies

Bij projecten of initiatieven die innovatie in de zorg bevorderen, is geld vaak welkom. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke ‘potjes’. Het overzicht is niet compleet. Kent u nog fondsen? Meld ze bij ons!

Gezamenlijk digitaal loket ouderenfondsen
Via de website www.fondsenvoorouderen.nl, bundelen nu zestien fondsen hun krachten. Via het invullen van de QuickScan ziet u snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen. De volgende fondsen en links naar hun websites zijn hier te vinden: Bavo Stichting, Dioraphte, Fonds 1818, FNO, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fonds Sluyterman Van Loo, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kansfonds, Nationaal Ouderenfonds, Oranje Fonds, Pius Stichting, Sint Laurensfonds, St. Gezondsheidszorg Spaarneland, St. Maagdenhuis, St. RCOAK, VSBFonds.

Alzheimer Nederland
Stichting Alzheimer Nederland werkt met 48 regionale afdelingen en een landelijk bureau in Bunnik aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun familie. Dit doen ze onder meer door voorlichting te geven; dementerenden en hun naasten te ondersteunen met bijvoorbeeld Alzheimer Cafés en belangenbehartiging. Deze stichting financiert onder meer wetenschappelijk onderzoek.

Contactgegevens
Alzheimer Nederland
Postbus 183, 3980 CD Bunnik
030 - 659 69 00

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe  
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder vijf afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen. Dit fonds kent een brede doelstelling, het doneert geld aan ‘maatschappelijke projecten’.

De bijdrage, die enige duizenden euro’s kan bedragen, wordt gegeven in de vorm van een eenmalige schenking. Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per drie jaar gegeven, tenzij het gaat om een koepelorganisatie met gespreide projecten.

Contactgegevens
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 

Herengracht 524 A, 1017 CC Amsterdam
020 - 6233246

Voorzorg Utrecht
De Stichting Voorzorg Utrecht (SVU) heeft als doel: het bevorderen van de gezondheidszorg in de ruimste zin. Zij verleent subsidies aan (innoverende) projecten, die instellingen of natuurlijke personen ten behoeve van de gezondheidszorg opzetten.

De voorkeur gaat uit naar doelen die het belang van patiënten zo breed mogelijk dienen en met name geen structureel karakter dragen. Reeds gestarte projecten worden niet gesubsidieerd. Initiatieven in de regio Utrecht (provincie Utrecht en het Gooi) krijgen voorrang bij de subsidietoekenning.

Contactgegevens

CZ Fonds
Voorop staat dat de projecten die worden ingediend bij het CZ Fonds gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van leven van de gebruikers van de (gezondheids)zorg. Het CZ Fonds stelt geld beschikbaar voor regionale zorginitiatieven die wellicht tussen wal en het schip dreigen te vallen.

Het CZ Fonds kent twee prijzen; de Verwenzorgprijs en de Zorgprijs. Deze richten zich onder meer op al het goede in de zorg en bijzondere zorgprojecten. CZ reikt de Zorgprijs iedere twee jaar uit aan drie vernieuwende zorgprojecten rond een thema.

Contactgegevens
CZ Fonds
Chasséveld 17
4811 DH BREDA

Postbus 2035
4800 CA Breda

Deel deze pagina