Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News
Logo Vrijheid en Veiligheid bij dementie
Levenskwaliteit

Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen gevaren en dilemma’s toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg.

Maar wat als iemand dreigt te vallen of verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht onrustig is? Of dag en nacht omkeert? Zijn er dan manieren om goede zorg te verlenen én iemand zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden?

Dialoog

Kant en klare oplossingen zijn er meestal niet. Zorgverleners kunnen wel samen met de cliënt en diens naasten op zoek gaan: wat is het probleem precies, welke oplossingsmogelijkheden zijn er daarvoor, welke zou op dit moment de beste levenskwaliteit bieden en kan iedereen zich daarin vinden?

   

Artikel van Zorgethiek.nu


Dialoogbijeenkomsten

Tegen deze achtergrond ontwikkelden Alzheimer Nederland, IDé-Innovatiekring Dementie en LOC Zeggenschap in zorg de Dialoogbijeenkomsten Vrijheid en veiligheid bij dementie. Een programma van 2 uur waarin deelnemers aan de hand van filmpjes veelvoorkomende dilemma’s, nieuwe inzichten en oplossingsmogelijkheden bespreken.  

De bijeenkomsten worden al vier jaar succesvol gehouden voor zorgprofessionals, beleidmakers en mensen met dementie en hun naasten.  Binnen zorginstellingen, Alzheimer Cafés, gemeenten, wijkteams etc. De groepen kunnen variëren van 5 tot 50 deelnemers, voor een dialoog waarin iedereen actief kan participeren is het aantal deelnemers maximaal 25.

De filmpjes die speciaal voor deze bijeenkomsten zijn gemaakt, vormen de opmaat voor gesprek. Hieronder een impressie.


 
trailer introfilm

Bekijk alle trailers door op de plaatjes te klikken

De bijeenkomsten starten met een korte introductie van de achtergrond en kern van de nieuwe Wet zorg en dwang. Daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van de filmpjes over zorgproblemen waarbij onvrijwillige zorg vaak om de hoek komt kijken. Wat zijn dilemma’s die je tegenkomt? Oplossingsmogelijkheden? Zijn er alternatieven voor ‘onvrijwillige zorg’?

Bijeenkomsten kunnen worden gehouden voor groepen zorgprofessionals, voor familieavonden, of voor gemixte doelgroepen. Voor beleidmakers dragen de dialoogbijeenkomsten bij aan hun gezamenlijke visie- en beleidsontwikkeling. 

Maatwerk

In het basisprogramma komen alleen de achtergrond en kern van de Wzd aan de orde. Doel van deze bijeenkomsten is vrije inhoudelijke gedachtewisseling. Wilt u een bijeenkomst met meer informatie over de nieuwe wet? Wilt u inzoomen op specifieke uitdagingen? Of wilt u een train-de-trainer aanpak? Dan maken we met u een aanbod op maat.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met projectleider Elly Duijf: 030-2381517 of  .

Deel deze pagina