Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

De 7 sleutels voor levenskwaliteit bij dementie

Hoe kunnen naasten, zorgprofessionals en beleidmakers bijdragen aan een goede levenskwaliteit van mensen met dementie?

Gezond en fit 

Het lichaam heeft zijn eigen manieren om te zorgen voor een zo goed mogelijk geestelijk en lichamelijk evenwicht en herstel, ook bij dementie. Maar het moet daar wel de gelegenheid voor krijgen. Bijvoorbeeld door voldoende beweging en daglicht. 

Zo zelfstandig mogelijk 

Ieder mens wil in principe zo zelfstandig mogelijk zijn en zijn leven naar eigen inzicht inrichten, ook bij dementie. Praktische hulpmiddelen helpen daarbij, én mensen die jou helpen je wensen en behoeften duidelijk te maken.

Eigen daginvulling

Ieder mens is anders, heeft een eigen dagritme en plezier in eigen dingen. Bij dementie wordt dat niet ineens anders. Ook dan is een eigen daginvulling belangrijk, en die moet goed aansluiten bij de fase van de dementie.

Begripvolle steun

Als het eigen geheugen, denkvermogen en spraakvermogen het steeds meer laten afweten, dan heb je begripvolle steun van anderen nodig. Oplettende, respectvolle, warme en wijze steun. En hoe je die biedt aan mensen met dementie; dat is te leren.

Fijne leefomgeving

Een fijn en veilig huis, dat echt als thuis voelt. Een omgeving waarin je je vrij en veilig kunt bewegen en waar voldoende te beleven is. Dat is de basis van een prettig leven. Bouw, inrichting en hulpmiddelen helpen daarbij. Thuis en in het verpleeghuis.

Familie, professionals, samenleving zijn partners

Wat is er fijner dan je leven te delen met familie, vrienden en buren? Óók in een beschermde woonvorm. Je eigen leven voortzetten, zo gewoon mogelijk: dat kan als iedereen samenwerkt om dit te bereiken.

Dienstbare zorgorganisatie

Ondersteuning van mensen met dementie is mensenwerk, maatwerk. Luisteren naar mensen, ze serieus nemen, ze met geduld en respect behandelen; dat is waar het in de zorg om moet draaien. Cliënt centraal.