Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Ouderenmishandeling wordt aangepakt

Redactioneel - 15-04-2011

Er komt tot 2014 jaarlijks 10 miljoen euro om mishandeling van kwetsbare ouderen sneller te signaleren, en slachtoffers beter te ondersteunen.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft haar actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ 30 maart jl. bekendgemaakt.


Achtergrond

Naar schatting één op de twintig ouderen heeft te maken met mishandeling. Hiervan bereikt slechts 0,5 procent de verschillende meldpunten zoals het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, aldus de ouderenorganisatie Unie KBO. Deze organisatie pleitte eind 2010 al voor actie door betere signalering en hulpverlening. Zie Unie KBO 

Ouderenmishandeling komt niet alleen in de thuissituatie voor, maar ook in verpleeghuizen. Onlangs kwam in het nieuws dat in het Amsterdamse woonzorgcentrum Bernardus bewoners met dementie getreiterd of geslagen werden door de verzorgenden. De inspectie trad op en de betreffende afdeling werd gesloten. Lees het verslag op TvV Online. Het actieplan moet dergelijke ontsporingen in de toekomst voorkomen.

Aanpak
Het plan bestaat uit tien actiepunten, die beginnen met het doorbreken van het taboe en het verbeteren van preventie en vroegtijdige opsporing. Ook richt het plan zich op het tegengaan van ouderenmishandeling door professionals en vrijwilligers. Daarnaast zet het plan in op de ketenaanpak van ouderenmishandeling door het verbeteren van het melden van ouderenmishandeling, het versterken van de hulp en ondersteuning van de slachtoffers, het verbeteren van de ondersteuning bij ontspoorde mantelzorg én een strengere aanpak van de plegers.


Meer lezen

Lees hier het bericht van het ministerie van VWS:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2011/03/30/10-miljoen-euro-voor-strijd-tegen-ouderenmishandeling.html

en lees het volledige Actieplan 'Ouderen in veilige handen'

.

Deel deze pagina