Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Nieuw: Leernetwerken Terugdringen vrijheidsbeperking

Redactioneel - 22-03-2011

ActiZ organiseert voor haar leden, samen met IDé en verpleeghuis Lückerheide van Meandergroep ZL leernetwerken om zorgorganisaties te ondersteunen bij het terugdringen van vrijheidsbeperking. Er komt een netwerk van beginnende en een netwerk van gevorderde zorginstellingen. Lückerheide ontwikkelde samen met de Universiteit Maastricht de succesvolle methode Exbelt, waarmee zorginstellingen de onrustbanden en andere vrijheidsbeperkende maatregelen duurzaam kunnen afschaffen. In de netwerken kunnen de deelnemers met en van elkaar en experts leren hoe zij de doelstellingen van hun organisatie kunnen realiseren, met betrekking tot het terugdringen van vrijheidsbeperking.

Deelnemers
De netwerken staan open voor managers, projectleiders en andere sleutelfiguren in verpleeg- en verzorgingshuizen die zijn aangesloten bij ActiZ. Koppels van een procesverantwoordelijke en een inhoudsdeskundige uit eenzelfde instelling zijn bijzonder welkom. Aantal deelnemers: 14 á 20.

Twee netwerken
Leernetwerk 1: Onrustbanden en verpleegdekens verbannen

De zorgorganisaties in dit netwerk zijn net begonnen of al op weg om de meest restrictieve vrijheidsbeperkende maatregelen te verbannen en hebben vragen als:
•    Hoe brengen we de huidige situatie in onze organisatie in kaart en hoe monitoren we de vorderingen?
•    Wat zijn haalbare doelen en een passende aanpak?
•    Wat moet je doen en laten voor de gewenste cultuurverandering?
•    Welke scholing is nodig?
•    Welke alternatieven zijn er en hoeveel geld moet je daarvoor begroten?
•    Wat is een goede balans tussen vrijheid en veiligheid van bewoners?
•    Wat doe je bijvoorbeeld als een bewoner niet kan lopen, maar dat niet meer weet?
•    Hoe zorg je voor draagvlak, ook bij familie?
•    Hoe krijgen we ook die laatste banden de deur uit?


Leernetwerk 2: Bewegingsvrijheid en autonomie verbreden en verdiepen

De zorgorganisaties in dit netwerk passen de meest restrictieve maatregelen niet (meer) toe en hebben vragen als:
•    Hoe voorkom je terugval in oude gewoonten?
•    Hoe gaan wij nu om met bewegingsvrijheid en autonomie en hoe willen wij verder?
•    Wat zijn haalbare vervolgdoelen?
•    Wat is het einddoel, wanneer is het goed genoeg?
•    Hoe kun je de deuren op de PG afdelingen open gooien?
•    Wat is een goede balans tussen autonomie en veiligheid?
•    Hoe ga je bijvoorbeeld om met alcohol bij iemand met Korsakov en met roken bij iemand met longproblemen?

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten richten zich met een afwisselend en interactief programma op het delen van visie, succesvolle methoden, hulpmiddelen én vaardigheden, om hier in de eigen praktijksituatie vorm aan te geven. Er zijn vier bijeenkomsten van één dagdeel, en een startbijeenkomst van een half dagdeel (op donderdagmiddag, bij ActiZ, Oudlaan 4 te Utrecht). Daarnaast vindt er digitale kennisuitwisseling plaats. De werkwijze is semigestructureerd. In de startbijeenkomsten maken de deelnemers kennis met elkaar, elkaars werksituatie en leerwensen en worden samenwerkingsafspraken gemaakt. De bijeenkomsten kennen vervolgens vier ingrediënten:

1.    presentatie en bespreking van een praktijkvoorbeeld;
2.    uitwisseling van actuele vragen en ervaringen;
3.    expertraadpleging;
4.    wensen en afspraken voor de volgende bijeenkomst.

Data
Bij voldoende belangstelling gaan de leernetwerken in mei 2011 van start.

Leernetwerk 1
Onrustbanden en verpleegdekens verbannen

Leernetwerk 2
Bewegingsvrijheid en autonomie verbreden en verdiepen

 
Donderdag 12 mei 14.00 - 16.30 uur Donderdag 19 mei 14.00 - 16.30 uur
Donderdag 16 juni 13.00 – 16.30 uur Donderdag 23 juni 13.00 – 16.30 uur
Donderdag 8 september 13.00 – 16.30 uur Donderdag 15 september 13.00 – 16.30 uur
Donderdag 13 oktober 13.00 – 16.30 uur Donderdag 27 oktober 13.00 – 16.30 uur
Donderdag 17 november 13.00 – 16.30 uur Donderdag 24 november 13.00 – 16.30 uur

Kosten en aanmelden
Per persoon €475,-. Aanmelden kan via de ledensite van ActiZ, waarop u een digitaal aanmeldingsformulier kunt vinden. De sluitingstermijn voor netwerk 1 is 21 april en voor netwerk 2 is de sluitingsdatum 28 april 2011.

Contact
ActiZ: Mw. Tineke van Sprundel, 030-273 93 93;
IDé: Mw. Elly Duijf, 030 – 2381517;


Deel deze pagina