Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Casemanagement bij dementie in stroomversnelling

Redactioneel - 17-03-2011

Bijna in elke regio is er nu casemanagement, om mensen met dementie en hun naasten te helpen om de zorg goed te organiseren. De werkwijze en financiering is overal anders. Dat blijkt uit een recent inventarisatieonderzoek van Trimbos en Nivel. Een effectiviteitsonderzoek volgt nog.

Inventarisatie
Voor mensen met dementie is inmiddels in bijna alle regio’s in Nederland casemanagement beschikbaar. In de meeste regio’s is daar pas in 2009 of in 2010 mee begonnen. Het NIVEL en het Trimbos-instituut brachten de huidige organisatie en invulling van casemanagement bij dementie in kaart.

Basis
Bij casemanagement hebben mensen met dementie en de mantelzorgers één vaste begeleider die kort na de diagnose ‘dementie’ begint. De casemanager is aanspreekpunt voor betrokkenen, heeft kennis van dementie en problematiek van mantelzorgers en is onafhankelijk. Sommigen hebben meer dan 50 cliënten en mantelzorgers onder hun hoede. Casemanagement is beschikbaar tot opname in een verpleeghuis of overlijden. Casemanagers hebben een opleiding op HBO-niveau – vaak een verpleegkundige achtergrond – meestal gecombineerd met een aanvullende opleiding tot casemanager van een jaar.

Verschillen
Verder zijn de regionale Netwerken Ketenzorg Dementie vrij in de invulling van casemanagement, waardoor tussen regio’s variatie bestaat in organisatorische inbedding, inhoud en intensiteit. De financiering is nu nog een mengeling van incidenteel en structureel. Structurele financiering is volgens projectleiders wenselijk voor de continuering en uitbreiding van casemanagement.

Effectiviteitsonderzoek
Samen met het Trimbos-instituut voert het NIVEL ook een landelijk onderzoek uit dat meer inzicht zal geven in de verschillende varianten van casemanagement en of deze bijdragen aan de kwaliteit van leven van personen met dementie en mantelzorgers. De uitkomsten hiervan worden medio 2012 verwacht.

Bron: Nivel

Zie hier het inventarisatieonderzoek: Peeters, J.M.; Francke, A.L.; Pot, A.M. Organisatie en invulling van "casemanagement dementie" in Nederland: verslaglegging van een landelijke peiling onder regionale projectleiders.

Deel deze pagina