Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Nieuwe subsidie voor innovaties in Brabant

Redactioneel - 07-03-2011

Hebt u ideeën voor  een nieuw product, dienst of proces voor mensen met dementie, dat ook economisch rendement oplevert voor het Brabantse MKB én voor de zorg?  Provincie Noord Brabant stelt voor dergelijke innovaties projectsubsidie ter beschikking, in het kader van het programma Innovatieve Acties Brabant 4 (IAB-4).

In het programma staan vier thema’s centraal:
-    arbeidsbesparing in de zorg,
-    preventie en verlichting,
-    welzijn van zorgvragers en
-    participatie van mensen met minimaal een van de chronische aandoeningen in de maatschappij

Het programma wordt in opdracht van provincie Noord-Brabant uitgevoerd door de Brabantse Onwikkelings Maatschappij (BOM).

Meer informatie
Op de websites https://www.innovatieveactiesbrabant.nl/search/node/IAB4
en http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/economie-en-werk/ondernemen/activiteiten-voor-het-mkb/innovatieve-acties-brabant-4.aspx vindt u actuele informatie over de indiening  en de 15 reeds uitgevoerde aanjaagprojecten van 2010.

Deel deze pagina