Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Ook GGZ slaat handen ineen voor bewegingsvrijheid

Redactioneel - 03-02-2011

Op 31 januari 2011 hebben de partijen uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), samen met het ministerie van VWS de intentieverklaring ‘Preventie van dwang in de GGZ’ ondertekend.

Hiermee slaan alle partijen de handen ineen om ‘dwang en drang’ (zoals patiënten in een ‘separeercel’ opsluiten) in de GGZ verder terug te dringen. De sector is er al enige tijd mee bezig, en dat is te zien aan de resultaten. In verschillende instellingen wordt dwang en drang al vaak voorkomen door bijvoorbeeld tijdige signalering van dreigende onrust en door een nieuwe aanpak van de eerste vijf minuten bij elk nieuw contact.

Minder onrust door een andere blik van de zorgverlener
Cliënten maken in het contact met de hulpverlener een inschatting van diens betrouwbaarheid en respect: kijkt hij me aan, blijkt uit zijn houding dat hij geïnteresseerd in mij is? De eerste vijf minuten zijn hierin cruciaal en maatgevend voor de rest van het contact. Als hulpverleners hier bewust mee omgaan, voelt de cliënt meer rust.

Deelnemende partijen
De intentieverklaring is ondertekend door de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de branchevereniging van GGZ instellingen (GGZ Nederland), de Vereniging voor managers van de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen (PPM) en het ministerie van VWS. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderschrijft de intentieverklaring.

Bron: V&VN

Deel deze pagina