Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Expertmeeting 'De nieuwe zorgprofessional'

Redactioneel - 20-01-2011

‘Hoe kunnen we verpleegkundigen en ziekenverzorg(st)ers een goede taak en rol geven in een vraaggerichte structuur van de zorg?’ Bent u betrokken bij deze vraag? Meld u dan aan voor de expertmeeting op 3 maart 2011 in Oudenbosch.

Tijd: 12.30-17.00 uur
Locatie: Hotel Tivoli, Oudenbosch

Doel: kennis uitwisselen.
Doelgroep: mensen die in organisaties als sleutelfiguren bij deze ontwikkelingen betrokken zijn, evenals degenen die vanuit de praktijk kennis en ervaring hebben.
Kortom: degenen die als experts terzake inbreng op deze bijeenkomst kunnen leveren zijn van harte welkom.

Aanmelden: Stichting ILC  Zorg voor Later, tel: 071 524 0960 mail: . Deelname is gratis.

Programma
Zie hier. (PDF)

Achtergrond
De ‘nieuwe zorgprofessional’ bevindt zich in een complex krachtenveld dat veel en vaak tegengestelde eisen stelt. Het gaat daarbij om de wensen en behoeften van de cliënten, en om vertrouwen, aandacht en bejegening. Maar het gaat ook om verantwoording afleggen binnen structuren zoals de zorgorganisatie en de uitvoeringsorganisatie. Daarnaast is afstemming nodig zowel binnen de eerstelijn als in de intramurale zorg. Het leidt tot botsende logica’s en hardnekkige dilemma’s, waarin de nieuwe zorgprofessional zich zal moeten positioneren en een weg zal moeten vinden.

De expertmeeting ‘De nieuwe zorgprofessional’ gaat niet over de traditionele beroepsbeoefening maar over de manier waarop professionals zich manifesteren in de (nieuwe) complexiteit van hun werk en wat ze daarvoor nodig hebben.

Zowel tijdens het plenaire gedeelte als tijdens de workshops wordt ingegaan op en gediscussieerd over de volgende aspecten:
• Hoe kunnen harde en zachte aspecten van zorg met elkaar worden gecombineerd?
• Op welke manier vindt afstemming plaats op wensen en behoeften van cliënten?
• Hoe wordt integratie bevorderd en welke coördinatiemechanismen (formeel en informeel) worden hierbij ingezet?
• Hoe zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld? Wat is het mandaat?
• Welke competenties zijn nodig om dit alles te kunnen doen en hoe kunnen die worden geleerd?

De drie initiatiefnemers voor deze expertmeeting (Vereniging Het Zonnehuis, Regionale Kruisvereniging West-Brabant en netwerkorganisatie ILC Zorg voor Later) willen via deze bijeenkomst samen met u de ontwikkeling c.q. vernieuwing ook echt verder brengen.

Zie hier de uitnodiging. (PDF)

Bron: ILC Zorg voor later

Deel deze pagina