Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Dit jaar nog twee rondes 'Ban de band'

Ingezonden - 28-06-2010

In het kader van het programma 'Zorg voor beter' starten er in 2010 nog twee nieuwe rondes Ban de Band voor de verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Het verbetertraject biedt ondersteuning bij het verantwoord afbouwen van alle fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen.

Kosten en deelname
Ban de Band duurt negen maanden. In die periode vinden drie conferenties en twee projectleiderbijeenkomsten plaats. Deelnemers ontvangen een draaiboek, toolkit met instrumenten en methodieken, toegang tot een besloten website en een gestructureerde verbetermethode. Vilans zorgt voor begeleiding van de deelnemers. Organisaties betalen €1500,- per organisatie/locatie. Deelname vindt plaats op locatieniveau. De startdata zijn respectievelijk 27 september en 11 november.

Meer informatie
Meer informatie is verkrijgbaar via projectleider Marjolein van Vliet van Vilans via telefoonnummer 030-7892489 of email . Kijk ook op de website van Zorg voor Beter.

Aanmelden
Aanmelden kan bij Judith Oosterom, Vilans, 030-7892338 of email

Deel deze pagina