Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Nieuw promotieonderzoek over afschaffen vrijheidsbeperking in verpleeghuizen

Redactioneel - 01-03-2008

Vrijdag 14 maart 2008 12.00 uur a.s. promoveert mw. drs. Anna R. Huizing op dit thema aan de Universiteit van Maastricht. De titel van haar proefschrift is: Towards restraint-free care for psychogeriatric nursing home residents”. Haar promotores zijn: prof.dr. J.P. Hamers en prof.dr. M.P. Berger.

Anna Huizing wil met haar onderzoek een bijdrage leveren aan de bewegingsvrijheid en mobiliteit van dementerenden. Zij onderzocht of een specifiek scholings- en ondersteuningsprogramma met een speciale verpleegkundige als aandachtsfunctionaris helpen om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen (zoals bedrekken en Zweedse banden) te verminderen en te voorkómen. Onderzocht werd ook of organisatieaspecten zoals de ervaren werkdruk van het verzorgend personeel samenhangen met de toepassing van vrijheidsbeperking.

Het onderzoek maakte duidelijk dat het scholingsprogramma en de speciale verpleegkundige niet voldoende zijn en een verband met werkdruk werd niet gevonden. Het onderzoek maakte wel duidelijk dat verminderen of voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen om individueel maatwerk voor bewoners vraagt. En dat die benadering permanente aandacht vereist van hoog tot laag in de organisatie.

U kunt de promotie bijwonen:
Vrijdag 14 maart 2008 12.00 uur
Aula van de Universiteit Maastricht
Minderbroedersberg 4-6, Maastricht
Receptie om 15.30 uur


Anna Huizing is te bereiken via

Deel deze pagina