Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Zorgconsulent palliatieve zorg: Meeleven met sterven

Door: IDé redactie - Redactioneel - 07-04-2013

Stervenservaring, wie heeft dat nou? Je sterft zelf één keer en hoe vaak maak je mee dat een cliënt overlijdt? “Het is overweldigend wat er dan op je afkomt,” aldus een cliëntbegeleidster die het te verwerken kreeg. Wie wijst je de weg als die doodloopt? Esdégé-Reigersdaal riep de functie ‘zorgconsulent palliatieve zorg’ in het leven.

Voor de zorgconsulent kan palliatieve zorg al beginnen bij de eerste ziekteverschijnselen. Bij een ‘nietpluisgevoel’. Of als een begeleidster vermoedt dat de laatste fase nabij is en er geen raad mee weet. Of denkt er alleen voor te staan. Ondersteuning van een opgeleide en ervaren consulent biedt haar de mogelijkheid in de laatste levensfase professionele ondersteuning te bieden, die de regievoering bij de cliënt laat. De zorgconsulent palliatieve zorg begeleidt en adviseert omtrent medicatie, voeding, familie, relaties en levensovertuiging van de cliënt. Waar wil deze sterven? Wie zijn daarbij? Blijven we medisch ingrijpen?

Meeleven met sterven, is aangrijpend. De zorgconsulent stelt begeleidsters in staat om in alle emotionele hectiek zowel het bos als de bomen te zien. Oog voor een evenwicht tussen betrokkenheid en professionaliteit hoort daarbij.

Voor het raadplegen van de zorgconsulent palliatieve zorg, hoeft er niet eerst iemand op sterven te liggen. Preventie (het ‘nietpluisgevoel’ onderkennen) en vroegtijdige voorlichting, horen bij het takenpakket.

Een consultteam met onder meer een gedragsdeskundige, een geestelijk verzorger en een arts, helpt de consulenten om palliatief zorgvuldige ondersteuning organisatiebreed te implementeren. Respect voor de eigenheid van de cliënt wordt zo ‘doodgewoon’.

Meer informatie? Ga naar www.bitly.com/ERpalliatief.

Deel deze pagina