Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Meer bewonersinvloed door samenwerking

Door: IDé-redactie - Redactioneel - 06-12-2012

Cliëntenraden zijn er om de belangen van bewoners te behartigen. Maar vaak raken ze verstrikt in de formele vergaderingen en beleidsstukken. Bij de onderwerpen die voor cliënten echt belangrijk zijn voelen ze zich vaak onmachtig
Dat moet anders kunnen, dacht Vivianne Baur van de Mosae Zorggroep (Maastricht). Samen met ouderen in verzorgingshuizen van de zorggroep testte zijn een nieuwe manier uit: de PARTNER interventie. Rond een door henzelf gekozen onderwerp gingen ouderen in gesprek met medewerkers, leidinggevenden en vrijwilligers. Vervolgens gingen deze samen aan de slag met verbeteracties. In de test leidde dit tot verbeteringen van de maaltijden (locatie St. Gerlachus) en tot 'burenfeestjes' voor en door bewoners (locatie Scharwyerveld).
Door met elkaar ideeën voor verbeteringen te creëren, ervoeren bewoners dat zij samen sterk staan. Bovendien werden er nieuwe samenwerkingsrelaties gecreëerd tussen bewoners en medewerkers.
De komende jaren zal Baur haar werk bij Mosae Zorggroep voortzetten. Op de verschillende locaties zal zij participatie en partnerschap (gelijkwaardige samenwerking) in de praktijk helpen brengen.

Promotieonderzoek
De proef maakte deel uit van een promotieonderzoek van Baur aan de Vrije Universiteit, onderdeel van de Mosae Zorggroep leerstoel 'Cliëntenparticipatie in de Ouderenzorg'. Sinds 2008 heeft zij in Mosae Zorggroep onderzoek gedaan naar manieren waarop bewoners van verzorgingshuizen invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving.
Op 28 november 2012 promoveerde Baur en presenteerde zij haar boek 'Participation & Partnership. Developing the influence of older people in residential care homes.'('Participatie & Partnerschap. Over het ontwikkelen van de invloed van ouderen in verzorgingshuizen.').

Lees hier de samenvatting