Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Nieuwe boeken: beschouwend

Door: IDé Redactie - Redactioneel - 20-09-2011

Relationele afstemming, Madeleine Timmerman (2010)
Boom | Lemma Uitgevers
€ 46,50
ISBN 978‐90‐5931‐552‐5

Proefschrift van Madeleine Timmerman die jarenlang als verpleegkundige werkte en theologie/zorgethiek studeerde. Het boek gaat over ongenoegen dat mensen met dementie verbaal en non-verbaal uiten en hoe dat te duiden en beantwoorden. Met uitgebreide casusbeschrijvingen.

De voorbeelden laten oudere mensen zien die verbaal en non-verbaal hun ongenoegens proberen duidelijk te maken, samengevat in de kreten ‘au’, ‘kou’ en ‘help’. Vanuit de presentietheorie wordt het lijden geduid en de vraag gesteld of deze jammerende mens serieus (genoeg) genomen wordt. Het boek roept op tot ‘het openwrikken van vanzelfsprekendheden in de zorgroutine’. Om het zorgverleners makkelijker te maken om goed af te stemmen, is een ‘jammer- en responslijst’ bijgevoegd.

Zorg naar eer en geweten, Jolanda de Mooij & Milly van der Ploeg (2010)
De Witte Uitgeverij
€ 14,90
ISBN 978-94-6107-013-5

Prettig lezend boek, dat een kritische blik werpt op actuele zorgkwesties. Geschreven vanuit de eigen ervaringen van verpleegkundige Jolanda de Mooij, als reactie op de vaak eenzijdige en negatieve berichtgeving door de media. Bekijk ook het interview met de schrijfster in EenVandaag d.d. 14 september 2010.

Stemmen van de ziel, Hans Siepel (2007)
Elikser Uitgeverij
€ 15,50
ISBN 978-908954001-0

Auteur Hans Siepel begeleidde zijn moeder bij het vertellen van het grootste geheim van haar leven, een traumatische gebeurtenis die zij pas toen zij dement werd probeerde te verwerken. 
Uit het voorwoord door Dr. Cora van der Kooij: “Het boek is een pleidooi, de mens die dementeert, serieus te nemen, en zich bezig te houden met het verhaal dat hij of zij wil vertellen.”

Thuis zijn. Staan voor waardige zorg. Hetti Willemse & Tineke Klinkenberg (2010)
Vereniging het Zonnehuis
€ 12,50
ISBN 978-90-814125-3-7

Boekje met interviews met bestuurders van diverse zorgorganisaties over ‘waardige zorg’. Daarnaast een vijftal beschrijvingen van vernieuwende verpleeghuisinitiatieven, waarin wordt blootgelegd hoe visie en praktijk elkaar vinden en waar deze botsen. Alle tips en aanwijzingen die uit deze teksten zijn af te leiden zijn in het boek uitgelicht en zo, al bladerend, makkelijk terug te vinden.

Bewarende zorg. Een visie voor verzorgenden en verpleegkundigen, Jan Jukema (2011)
Boom | Lemma Uitgevers
€ 30,00
ISBN 978-90-5931-534-1

‘Bewarende zorg’ zo noemt oud-verpleegkundige en verplegingswetenschapper Jan Jukema zorg die niet uitgaat van de dagelijkse routine en planning, maar waarbij je met aandacht luistert naar wat de cliënt wil, op dat specifieke ogenblik, in die specifieke situatie. Jukema die  op dit proefschrift promoveerde stelt dat onpersoonlijke, gestandaardiseerde zorg te vaak overheerst en te veel aanpassing van de cliënten vraagt. “Kwalitatief goede zorg dient afhankelijk te zijn van de individuele bewoners en afgeleid te worden van hun behoeften en vragen”.

Deel deze pagina