Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Vier pijlers voor goede dementiezorg gevonden

Door: Elly Duijf - Redactioneel - 01-08-2011

Deskundige en goed ondersteunde mantelzorgers, deskundige zorgverleners, lichaamsbeweging en stimuleren van de hersenen; dat zijn  vier pijlers van goede zorg voor mensen met dementie. Dit is de conclusie van een recent onderzoek van het Belgische kenniscentrum KCE.

Over het onderzoek

Het KCE vestigde al in 2009 (KCE-report nr 111) de aandacht op beperkingen en gevaren van geneesmiddelen bij dementie. Het huidige rapport bekijkt nu meer in detail de werkzaamheid van 30 interventies zonder geneesmiddelen, die gericht zijn op het helpen van mensen met dementie en hun verzorgers. Hieronder de conclusies van het onderzoek in het kort.

De onderzoeksresultaten

De onderzoekers stelden vast dat er in ieder geval voor vier interventies voldoende wetenschappelijke bewijzen zijn dat ze werken:

1. Mantelzorgers opleiden en psychosociaal ondersteunen

De meeste mensen met dementie wonen thuis. De belangrijkste verzorger is vaak een familielid. Het opleiden en psychosociaal ondersteunen van de mantelzorger heeft onmiskenbaar een positief effect op de persoon met dementie en zijn omgeving.

De ondersteuning kan een brede waaier aan activiteiten omvatten, zoals adviessessies, deelname aan gespreksgroepen, telefonisch advies, enz.  De kans op effect is het grootst als er verschillende soorten ondersteuning tegelijk aangeboden worden. De kans op opname in een instelling vermindert, of het duurt langer voordat een opname nodig is, als de mantelzorger en de persoon met dementie regelmatig aan deze activiteiten deelnemen. Bovendien verbetert het de gemoedsgesteldheid en de levenskwaliteit van de mantelzorger.

2. Verzorgenden opleiden

Het geven van opleiding aan verzorgers in instellingen over omgaan met mensen met dementie vermindert het gebruik van dwangmaatregelen, zoals vastbinden of eten onder dwang.

3. Lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging, zoals wandelen, zwemmen of fietsen, verbetert de lichamelijke conditie en het psychisch welzijn van de persoon met dementie. Bovendien zou het ook een gunstig effect kunnen hebben op het denkvermogen.

4. Cognitieve stimulering

Cognitieve stimulering, bijvoorbeeld met woordspelletjes of het samen oplossen van problemen heeft een aangetoond positief effect op korte termijn op de persoon met dementie. Dit effect werd niet aangetoond op lange termijn.

Deze vier types interventies zijn meer doeltreffend als ze aangepast zijn aan de individuele behoeften van de persoon met dementie en diens omgeving. Verder wordt de behandeling best opgevolgd door specifiek opgeleid personeel en moet ze regelmatig en lang genoeg worden voortgezet, om voldoende effect te kunnen hebben.

En de andere behandelingen?

Over andere behandelingen zoals bijvoorbeeld muziek- en aromatherapie, snoezelen, massage, acupunctuur, aangepaste voeding enz. is volgens de onderzoekers nog te weinig bekend om hierover wetenschappelijke conclusies  te trekken. Maar ‘dit betekent niet noodzakelijk dat ze ondoeltreffend zijn, alleen bestaan er geen of onvoldoende wetenschappelijke studies om hierover conclusies te kunnen trekken’, zo besluiten ze het persbericht.

Meer informatie
Het rapport is beschikbaar op de website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): Dementie:welke niet-pharmacologische interventies? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Gudrun Briat (verantwoordelijke communicatie) op telefoonnummer +32(0)2 287 33 54 of +32(0) 475 2741 15 of e-mail :

Bron: Skipr / KCE

Foto © solrac_gi_2nd @ morgueFile

Deel deze pagina